FAQ - Vanliga frågor

Här kan du läsa de vanligaste frågorna samt få information om hur du fyller i vårt formulär.

Vanliga frågor

NIPT (non-invasive prenatal testing) är den mest moderna och tillförlitliga screeningmetod som finns på marknaden avseende de vanligaste kromosomavvikelserna, men är ändå inte så exakt att den är diagnostisk/alltid helt korrekt i sina utlåtanden. Det är en riskbedömning.

Detta innebär att både så kallat falskt positiva och falskt negativa svar förekommer, även om det är ovanligt.

 

Ett falskt positivt svar innebär att en NIPT-analys med förhöjd risk visar sig efter kompletterande undersökning vara felaktig; den undersökta graviditeten var inte drabbad av kromosomavvikelse. Detta innebär att några definitiva beslut rörande graviditeten inte bör baseras enbart på ett NIPT-svar.

 

Ett falskt negativt svar innebär det omvända; en NIPT-analys utfaller som lågrisk, men trots detta visar det sig att barnet är drabbat av någon av de undersökta kromosomavvikelserna. Detta är utifrån nuvarande kunskap mycket ovanligt.

 

Vanadis NIPT bedömer risken för trisomi 21, 18, 13 som är de vanligaste formerna av kromosomavvikelser.

Detta  beror på att man med hög säkerhet vill veta att det finns tillräcklig mängd cellfritt DNA från graviditeten i den gravidas blodomlopp för att analysen ska kunna genomföras.

Ett ultraljud i nära anslutning till NIPT-provtagningen är viktig eftersom man med ultraljud kan bedöma både antal foster och hur långt gången graviditeten är. Dessutom bekräftas att graviditeten lever, har korrekt placering och är tillräckligt långt gången för att NIPT ska vara genomförbart.

Notera att NIPT-svaret alltså inte kan påvisa om graviditeten nyligen hade avstannat, om kvinnan haft ett missfall eller ett så kallat uteblivet missfall, någon som den gravida själv inte behöver vara medveten om.

Så här fyller man ut formuläret vid registrering

Om du är över 35år, det är din första graviditet och du är i vecka 10-20 av din graviditet

 

Om du är över 35år, det är din första graviditet och du är i vecka 21-40 av din graviditet

Om du är över 35år, det är din andra (eller mer) graviditet och du är i vecka 10-20 av din graviditet

Om du är över 35år, det är din andra (eller mer) graviditet och du är i vecka 21-40 av din graviditet

Om några onormala fynd sågs vid Ultraljudet så skall denna ruta kryssas i

När du gjorde ditt ultraljud och om du hade en positiv serumkärna så skall detta framgå av din rapport. Vid fler frågor ring 010-166 42 70