Skillnaden mellan NIPT & KUB

NIPT är en modern fosterscreeningmetod som letar efter samma kromosomavvikelser som KUB, men analysen görs genom att analysera fostrets DNA i moderns blod. I tillägg kan man få veta barnets kön redan i vecka 10+0. 

KUB står för ”Kombinerat Ultraljud och Blodprov”.  Metoden innebär att man gör en riskberäkning genom att sammanväga moderns ålder, vissa mätvärden på fostret med ultraljud och två ämnen i moderns blod som inte är DNA.

Båda metoderna bedömer risken för de vanligaste kromosomavvikelserna, trisomi 13, 18 och 21.

KUB analyserar INTE foster-DNA och har lägre känslighet än NIPT. Detta innebär att när ett KUB-test givit utslag för en förhöjd risk för en kromosomavvikelse så är informationen oftare felaktig jämfört med NIPT. KUB missar också graviditeter som bär på foster med kromosomavvikelser i större utsträckning. 

Ett NIPT tages genom ett enkelt blodprov på modern och är det mest moderna och säkra sättet att identifiera en kromosomavvikelser hos fostret.  

För mer information om NIPT-prestanda, var god läs under prestanda-fliken på NIPT-sidan här. 

TRÄFFSÄKERHET

Om man jämför Vanadis NIPT med KUB så finns stora skillnader. 

  • Hos de gravida som bär på ett barn med Down’s syndrom kommer ett KUB-test (=traditionell screening) inte upptäcka det och ge fel resultat i 10-15% av fallen. Hos NIPT är samma siffra mindre än 0.01%.
  • Hos mödrar som får svaret på ett KUB-test att de bär på ett barn med kromosomavvikelse, är detta inte sant hos ca 5%; barnet har inte den kromosomavvikelse som KUB-testet uppgav. Hos NIPT är samma siffra kring 0.1-0.3%. 
  • Falskt positiva resultat på NIPT beror till största delen på att vi analyserar DNA från moderkakan i moderns blod, och det förekommer graviditeter med kromosomavvikelser i moderkakan men där fostret är opåverkat och friskt. Därför är rekommendationen, om man vill, att man utreder NIPT-svar med förhöjd risk via fostervattenprov eller moderkaksprov.

     

  • NIPT svaras ut som låg risk eller förhöjd risk för kromosomavvikelser.
  • Vid förhöjd risk för kromosomavvikelse hos NIPT eller KUB måste man göra en kontroll med ett invasivt test, det vill säga man sticker i moderkakan eller i fostervattnet med en nål för att analysera material direkt från graviditeten. Risken vid invasiva tester är missfall, inträffar vid 0.5-1% av ingreppen.
  • NIPT gör att färre kvinnor behöver genomgå provtagning med fostervatten- eller moderkaksprov.
KUB

Prisskillnad mellan KUB & NIPT

Vanadis NIPT är billigare än andra NIPT-tester på grund av modern teknologi som kräver färre mänskliga händer vid analysen. Metoden har även högre precision – fler prover kan analyseras och färre kvinnor behöver göra omprov. 

Babyscreen tillhandahåller idag marknadens ledande pris på NIPT trots sin höga kvalitet.  

KUB är  en äldre metod som är billigare men fördelarna med NIPT är många och KUB är inte en lika säker undersökning. 

NIPT

Vanadis® NIPT är en toppmodern fosterdiagnostikmetod som ersätter traditionellt KUB. Vanadis® NIPT bygger på ny svensk teknik som gör processen både snabbare, säkrare och billigare. Svarstid 10 arbetsdagar. Vi rekommenderar NIPT test i kombination med fosterultraljud. Då kan du se att graviditeten fortskrider som den skall. Ultraljud och NIPT erbjuds som kombinationstjänst. Ultraljudet görs i regel via magen. Om du önskar ultraljud hos annan vårdgivare men ändå vill köpa vårt NIPT kan du välja mellan att boka NIPT-test via våra provtagningsställen eller beställa hem ett NIPT-provkit.

Göteborg

Kyrkogatan 25

Övriga orter

Anslutna provtagningsställen

NIPT-provkit

Beställ hem och välj valfri vårdgivare för provtagning