Vad är Vanadis® NIPT?

Innovationen med Vanadis® innebär i praktiken att vägen från provtagning till provsvar kan bli både billigare och snabbare, både för kvinnan och den som tillhandahåller tjänsten åt henne. Dessutom kan Vanadis® NIPT på ett säkert sätt analysera prover med en lägre fetal fraktion (<2%) vilket innebär en mycket låg andel ej analyserbara prov, något som med andra NIPT-metoder kan vara ett problem.

Som med andra NIPT-test tas ett venöst blodprov från den blivande mamman, tidigast graviditetsvecka 11 (10+0). Vanadis® NIPT analyserar de tre vanligast förekommande kromosomavvikelserna (T13, T18, T21) samt kön hos det kommande barnet.

Vi på Baby Screen® vill erbjuda våra kunder det bästa och har därför valt att uteslutande använda oss av Vanadis® NIPT i vår screeningverksamhet för kromosomavvikelser, som vi för närvarande är enda leverantör av i Sverige.

Är det skillnad på NIPT och NIPT?

Ja. De flesta NIPT-analyser på marknaden använder sig av avancerade sekvenseringsplattformar vilka både är tekniskt svåra och dyra för laboratorier att hantera. Dessa ger också upphov till höga kostnader för klinikerna och därmed även i slutändan för kvinnorna/paren som efterfrågar analysen. 

För att minska kostnaderna per prov har PCR-baserade analysmetoder utvecklats med mer komplicerade extraktionsprocesser som följd och, i slutändan, en högre andel inkonklusiva svar (”no-call rate”). I traditionella NIPT-metoder anses generellt att man behöver ha en andel fetalt cellfritt DNA (fetal fraktion) minst 4%, annars betraktas svaret som inkonklusivt. I åtminstone 50% av fallen förblir svaret för kvinnan inkonklusivt även vid omprov.

Vanadis® NIPT bygger, till skillnad från andra NIPT-metoder på så kallad Rolling Circle Replication och behöver inte PCR-amplifieras för analys, vilket gör processen både snabbare och billigare.

Vanadis® NIPT har en helautomatiserad process som är kostnadseffektiv och sänker antalet ej analyserbara svar med 88% jämfört med övriga lösningar på marknaden som är beroende av en fetal fraktion på >4% för att ge tillförlitliga svar. 
Detaljer kring skillnaderna på Vanadis® och traditionell NIPT finns beskrivna nedan under “allmän information” och även i denna artikel från Nature.