Varför skall jag välja Vanadis® NIPT i min verksamhet?

För dig som erbjuder NIPT i din verksamhet innebär Vanadis® NIPT:

  • Möjlighet att erbjuda dina patienter en modern, svenskutvecklad NIPT-metod
  • Lägre kostnad per analys jämfört andra NIPT-metoder och därmed indirekt möjlighet att sänka tjänstens pris
  • En NIPT-tjänst där färre patienter får inkonklusiva svar vilket minskar oro, stress och din arbetsbörda
  • Patienten får tillgång till Baby Screen® med full kundtjänst för administrativa frågor, transport och löpande information om provhanteringen.
  • Analys av proverna sker hos Perkin Elmer® i Sollentuna eller hos anslutna laboratorier i Sverige.
Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig.