Vitamin-/Mineraltest

Tjanster 06 3

Vitamin-/Mineraltestet är anpassat för kvinnor, inför eller under sin graviditet,
för att få en översikt över blodvärden som är extra viktiga när ett foster skall växa.

Svarstid 7 arbetsdagar

Tjanster 06 3

Vitamin-/Mineraltest

Vitamin-/Mineraltestet analyserar spårämnen och vitaminer i blodet som behövs vid celldelning och uppbyggnad av nya proteiner. Testet ger en god överblick över ert aktuella näringsstatus.
OBS! TAGES FASTANDE FÖRE KL 10, MÅND-TORSD

Göteborg

Kyrkogatan 25, 411 15 Göteborg
Från 890 kr

Vad ingår i Vitamin- och Mineraltestet?

Ett utförligt blodstatus tages för att utesluta olika orsaker som kan påverka blodbilden. Vid vitamin-och mineralbrister är det vanligt att olika blodvärden påverkas. Detta i sin tur kan påverka fertiliteten och graviditeten. Vid en eventuell ”blodbrist” (lågt Hemoglobin) behöver man titta på fler blodvärden för att få en djupare förståelse för vad det är som kan ligga bakom blodbristen.

Följande analyser ingår i vårt blodstatus:

Hemoglobin är ett protein som finns i våra blodceller och hjälper till att transportera syre till kroppen. Hemoglobin är ett enkelt test som kan speglar hur kroppen mår och även indikera brist av olika slag. Vid lågt hemoglobin påverkas kroppen på många sätt och äggstockarna och ägglossningen är något som kan komma att påverkas. ​

Mått på andelen röda blodkroppar i blodet. Detta prov tolkas inte separat utan är en del av bedömningen av blodstatus. Provet används för att utreda bakomliggande orsaker till en eventuell blodbrist. ​

Vita blodceller, leukocyter, är en viktig markör för inflammation i kroppen. Inflammationer i äggledare eller livmoder kan påverka fertiliteten. Det är bra att utesluta en inflammatorisk orsak till eventuella svårigheter till att bli gravid. ​

Trombocyter eller blodplättar som de även kallas i dagligt tal är viktiga för blodkoagulationen. Vid bland annat blödarsjukdomar, inflammationer och koagulationssjukdomar ses en påverkan på trombocyter. ​

MCH är ett mått på genomsnittlig mängd hemoglobin i en röd blodkropp. Detta prov tolkas inte separat utan är en del av bedömningen av blodstatus. Provet används för att utreda bakomliggande orsaker till en eventuell blodbrist.

Antalet erytrocyter, röda blodkroppar, i blodet. Om man har för få röda blodkroppar tyder det på att man har blodbrist. Detta prov tolkas inte separat utan är en del av bedömningen av blodstatus. Provet används för utreda bakomliggande orsaker till en eventuell blodbrist. ​

MCV är ett mått på dom röda blodcellernas medelvolym och hjälper att utvärdera den röda blodkroppens utseende. Detta prov tolkas inte separat utan är en del av bedömningen av blodstatus. Provet används för att utreda bakomliggande orsaker till en eventuell blodbrist. ​

Järn är en viktig komponent i syretransporten som också är en grundläggande process för livet. Ungefär hälften av kroppens järn finns i röda blodkroppar i det syretransporterande hemoglobinet. Resterande del finns i muskelvävnaden, blodplasma och i en lång rad enzymer. Överskott av järn lagras i lever, mjälte och benmärg. Vanliga symtom på järnbrist är trötthet, blekhet och andfåddhet. Du får ditt järn från två huvudsakliga källor: från din kost (cirka 5%) och från nedbrytningen och omsättningen av dina röda blodkroppar (ca 95%). I din kost finns det två huvudtyper av järn: Fe2+, som finns i kött och mejeriprodukter, och Fe3+, som är svårare att absorbera och finns i växtbaserad mat.

Kalciumnivån i blodet är strikt reglerad genom ett samspel mellan tarmen, njurar och skelett. Avvikelser innebär att kalciumnivåerna antingen är för låga eller för höga. Höga kalciumvärden kan bland annat bero på aptit- och energilöshet, illamående eller förstoppning. Symtom vid för låg kalciumnivå kan vara stickningar i fingrarna, muskelspasmer och ryckningar. Kalcium är en livsnödvändig mineral som ingår i skelett, tänder, muskelsammandragningar och nervsignaler. Det hjälper även till vid blodkoagulering. Den största delen av kalciumet i kroppen lagras i tänderna och skelettet. 

Kobalaminer (vitamin B12) är viktigt för produktionen av röda blodkroppar som transporterar syre runt i kroppen. B12 är också involverat i ämnesomsättningen. B12 behövs i processen för att bygga upp nya proteiner från DNA, dvs en brist gör att bildning av nya celler störs. Det är särskilt märkbart i organsystem som har en hög celldelningstakt, t ex blodet, håret, huden, tarmarna. Långvarig brist på vitamin B12 kan även orsaka nervskador. Fastän naturligt vitamin B12 nästan uteslutande finns i animaliska livsmedel, är många vegetariska och veganska produkter, särskilt växtmjölk, nu berikade med vitamin B12. 

Magnesium är en viktig mineral för flertalet processer i kroppen. Den är viktig för att våra muskler och nerver ska fungera normalt och i syntesen av gener. Cirka 50 % finns i ben, ca 50 % finns i vävnaderna och mindre än 1 % finns i blodet. Magnesiumbrist kan orsaka muskelsvaghet och muskelspasmer.

Det är viktigt att ha tillräckligt med D-vitamin för att kroppen skall fungera ordentligt. D-vitamin utgör en viktig del i att reglera ämnesomsättningen av kalk och bidrar till ett starkt och friskt skelett. Det är också viktigt för ett välfungerande immunsystem. I huden bildas D-vitamin när den utsätts för solljus. I Sverige är detta svårt, särskilt på vintern. Det är mycket vanligt att människor som bor i Norden har lågt D-vitaminvärde, även om de tränar utomhus.  

Folat (=Folsyra) är ett B-vitamin (B9) som har en viktig roll i celldelning och blodbildning i kroppen. Folat är även viktigt för äggens utveckling och kvalitet och har även en påverkan på implantationsprocessen. Folat spelar också en roll i produktionen av mjölk hos gravida mammor samt motverkar födelsedefekter hos fostret. Folat är viktigt vid celldelning och brister kan störa processer där celldelningstakten är hög, som vid fosterutveckling, äggmognad, blodbildning, i utveckling av hår, hud, naglar och tarmslemhinna. 

Ferritin är ett komplext klotformigt protein som lagrar järn i en inaktiv form. När järndepåer töms, frigör ferritinet sitt järn för användning. Om ferritinet förbrukas kommer tar således järnet slut vilket minskar förmågan att producera röda blodkroppar i benmärgen. Ferritin ger information om järndepåerna. Ferritin är också ett akutfasprotein vilket innebär att det kan öka under perioder av infektion, inflammation eller trauma. 

Zink är en mineral som finns i kroppens alla celler, dock vanligt förekommande i muskler, ögon och skelettet. Viktigt är att genom sin diet få den mängd zink som kroppen behöver och zink hjälper till med att hålla naglar, hår och hud normala. Enbart hälften av mängden Zink som man får genom sitt matintag kan tas upp av kroppen och en proteinrikt diet kan öka upptagningsförmågan. 

Järn

Järn är en viktig komponent i syretransporten som också är en grundläggande process för livet. Ungefär hälften av kroppens järn finns i röda blodkroppar i det syretransporterande hemoglobinet. Resterande del finns i muskelvävnaden, blodplasma och i en lång rad enzymer. Överskott av järn lagras i lever, mjälte och benmärg .Vanlig symtom på järnbrist är trötthet, blekhet och andfåddhet. Du får ditt järn från två huvudsakliga källor: från din kost (cirka 5%) och från nedbrytningen och omsättningen av dina röda blodkroppar (ca 95%). I din kost finns det två huvudtyper av järn: Fe2+, som finns i kött och mejeriprodukter, och Fe3+, som är svårare att absorbera och finns i växtbaserad mat.

Kalcium

Detta test visar kalciumnivån i blodet, som normalt är strikt reglerat genom ett samspel mellan tarmen, njurar och skelett . Avvikelser innebär att kalciumnivåerna är antingen för låga eller för höga. Höga kalciumvärden kan bland annat bero på aptit- och energilöshet, illamående eller förstoppning. Symtom för en låg kalciumnivå kan vara stickningar i fingrarna, muskelspasmer och ryckningar. Kalcium är en livsnödvändig mineral som ingår i skelett, tänder och nervfunktion. Det hjälper även till vid blodkoagulering. Den största delen av kalcium i kroppen lagras i tänderna och skelettet. . 

Kobalamin (vitamin B12)

Kobalaminer (vitamin B12) är viktigt för produktionen av röda blodkroppar som transporterar syre runt i kroppen. B12 är också involverat i ämnesomsättningen och nervsystemet och långvarig brist på vitamin B12 kan orsaka nervskador. Även om vitamin B12 nästan helt finns i animaliska livsmedel, är många vegetariska och veganska produkter, särskilt växtmjölk, nu berikade med vitamin B12. 

Magnesium

Magnesium är en viktig mineral för flertalet processer i kroppen. Den är viktig för att våra muskler och nerver ska fungera normalt och i syntesen av gener. Cirka 50 % finns i ben, ca 50 % finns i vävnaderna och mindre än 1 % finns i blodet. Magnesiumbrist kan orsaka muskelsvaghet och muskelspasmer.

Zink

Zink är en mineral som finns i kroppens alla celler, dock vanligt förekommande i muskler, ögon och skelettet. Viktigt är att genom sin diet få den mängd zink som kroppen behöver och zink hjälper till med att hålla naglar, hår och hud normala. Enbart hälften av mängden Zink som man får genom sitt matintag kan tas upp av kroppen och en proteinrikt diet kan öka upptagningsförmågan. 

Vitamin D

Det är viktigt att ha tillräckligt med D-vitamin för att kroppen skall fungera ordentligt. D-vitamin utgör en viktig del i att reglera ämnesomsättningen av kalk och bidrar till ett starkt och friskt skelett. Det är också viktigt för ett välfungerande immunsystem. I huden bildas D-vitamin när den utsätts för solljus. I Sverige är detta svårt, särskilt på vintern. Det är mycket vanligt att människor som bor i Norden har lågt D-vitaminvärde, även om de tränar utomhus. 

Ferritin

Ferritin är ett komplext klotformigt protein som lagrar järn i en inaktiv form. När dina järndepåer töms, frigör Ferritinet sitt järn för användning. Om ditt Ferritin tar slut kommer du att få slut på järn och om ditt järn tar slut minskar din förmåga att producera röda blodkroppar i din benmärg. Ferritin ger därför ett bra mått på dina järndepåer. Ferritin är också ett akutfasprotein, så det kan öka under perioder av infektion, inflammation eller trauma. 

Folat

Folat är en B-vitamin och har en viktig roll i celldelning och blodbildning i kroppen. Folat är även viktigt för äggens utveckling och kvalitet och har även en påverkan på implantationsprocessen Folat spelar också en roll i produktionen av mjölk hos gravida mammor samt motverkar födelsedefekter hos fostret.  

Vitamin-/Mineraltest