BOKNINGSVILLKOR FÖR BABYSCREEN

1. Om Villkoren

1.1 Babyscreen erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster på kliniker i form av analyser inom fertilitet och fosterdiagnostik (”Tjänster”). Tidsbokning av Tjänster kan göras på www.babyscreen.se (”Webbplatsen”). Dessa bokningsvillkor (”Villkoren”) gäller för all tidsbokning som genomförs på Webbplatsen.

1.2 När du bokar en tid ingår du ett avtal med Babyscreen Sweden AB, med organisationsnummer 559328–3418 och adress Kungsgatan 32, 411 19 Göteborg (”Babyscreen”, ”oss” eller ”vi”).

1.3 Om du har några frågor om dessa Villkor eller om våra Tjänster är du välkommen att kontakta oss. Du når oss på info@babyscreen.se.

2. Tidsbokning

2.1 På Webbplatsen väljer du vilken tid samt på vilken klinik som du vill utföra Tjänsten. För att kunna genomföra bokningen måste du acceptera Villkoren.

2.2 När du har slutfört bokningen skickar vi en bokningsbekräftelse till dig så snart som möjligt via e-post. Bokningsbekräftelsen innebär att ett bindande avtal om tidsbokning har ingåtts. Vi rekommenderar dig att spara bokningsbekräftelsen för att underlätta eventuella kontakter med oss.

3. Pris och betalning

3.1 Du betalar för Tjänsten i samband med ditt besök på kliniken. Vilka betalningsalternativ som vi erbjuder framgår på Webbplatsen. Vilket pris du ska betala framgår alltid på Webbplatsen i samband med din bokning. Priset på Webbplatsen inkluderar gällande moms.

3.2 Om pris eller information om en Tjänst som anges på Webbplatsen är felaktig och du insåg eller borde ha insett detta, kommer priset eller informationen inte att gälla för bokningen. I sådana fall kommer vi att meddela dig innan Tjänsten börjar utföras.

4. Kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden

4.1 Vi kan från tid till annan erbjuda kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden (”Erbjudanden”). Sådana Erbjudanden gäller endast under den tid och med de villkor som anges i samband med Erbjudandet. Erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter om det inte uttryckligen anges på Webbplatsen.

4.2 För vissa Erbjudanden behöver du ange eventuell kod eller på annat sätt aktivera det aktuella Erbjudandet innan du slutför köpet för att kunna ta del av det. I övrigt gäller dessa Villkor också för Erbjudanden.

5. Sen avbokning

Du har alltid rätt att avboka din tid. Om du avbokar din tid senare än 24 timmar före besöket kommer vi att debitera dig 850 kronor.

6. Ångerrätt och avbokning av tid

6.1 Du har rätt att ångra din bokning inom 14 dagar i enlighet med gällande konsumenträttslagstiftning.

6.2 Om du vill ångra din bokning ska du meddela oss detta genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges i punkt 1.3 ovan innan ångerfristen på 14 dagar har löpt ut. Ångerfristen på 14 dagar börja löpa den dag som du genomför bokningen på Webbplatsen. Du kan också välja att använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram, se här. Blanketten ska skickas till oss.

6.3 Om du ångrar din bokning kommer vi som utgångspunkt inte att debitera dig. Om du ångrar dig senare än 24 timmar före besöket kommer vi dock att debitera dig 850 kronor i enlighet med våra regler för sen avbokning.

7. Reklamation av bokningstjänsten

Om vår bokningstjänst på Webbplatsen inte fungerar tillfredsställande eller om du har några klagomål är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår under 1.3 ovan.

8. Information

8.1 Vi reserverar oss för fullbokning samt eventuella bild- eller skrivfel på Webbplatsen, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial samt beskrivningar om våra Tjänster. Vi har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen och att löpande genomföra ändringar och förbättringar på Webbplatsen. Innehållet på Webbplatsen är inte sjukvårdsrådgivning utan är endast en beskrivning över vilka Tjänster som vi erbjuder.

8.2 Webbplatsen och allt dess innehåll ägs av Babyscreen eller, i tillämpliga fall, av våra licensgivare. Informationen på Webbplatsen är skyddad av bland annat immaterialrättslig lagstiftning. Detta innebär att du inte får kopiera eller använda varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter och annat innehåll utan att vi i förväg skriftligen har godkänt det.

9. Force Majeure

Om vi inte kan fullgöra våra åtaganden gentemot dig eller om utövandet av våra skyldigheter väsentligen försvåras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis krig och naturkatastrofer, har vi ingen skyldighet att fullgöra våra åtaganden under den tid som dessa omständigheter pågår. Du har dock alltid rätt att utöva dina rättigheter enligt tvingande konsumenträttslagstiftning.

10. Ändringar och överlåtelser

10.1 Vi kan när som helst ändra dessa Villkor, men de bokningsvillkor som du godkände vid tiden för din bokning gäller alltid för den bokningen. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Villkoren på Webbplatsen. De nya villkoren kommer gälla för dig när du har accepterat Villkoren, det vill säga i samband med att du genomför en ny bokning på Webbplatsen.

10.2 Vi har rätt att till tredje part överlåta hela eller delar av våra rättigheter och skyldigheter utan ditt föregående medgivande.

11. Tillämplig lag och tvister

11.1 Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.

11.2 Om du har frågor eller klagomål är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår under punkt 1.3 ovan.

11.3 Om du har klagomål om något som kopplas till dessa Villkor kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer vi ARN:s rekommendationer. ARN prövar dock inte tvister avseende utförande av hälso- och sjukvårdstjänster.

11.4 Som konsument har du även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du når via http://ec.europa.eu/consumers/odr.

11.5 Oavsett vad som anges ovan kan eventuella tvister också avgöras vid varje behörig domstol.

_______________________
Villkoren fastställdes av Babyscreen den 2022-01-31