KÖPVILLKOR FÖR BABYSCREEN

1. Om Villkoren

 • Dessa köpvillkor (”Villkoren”) gäller för köp av provtagningstjänster för analys (”tester”) som du gör från [Babyscreen] (”babyscreen.se”). Köp av test inkluderar både testutrustning och, när det är tillämpligt, analys av dina prover i laboratorium.
 • Avtal om köp ingås med BabyScreen Sweden AB, med organisationsnummer 559328–3418 och adress Kyrkogatan 25, 411 15 Göteborg (”oss” eller ”vi”). Villkoren gäller för dig som handlar i egenskap av privatperson.
 • Om du har några frågor om dessa Villkor eller om våra tester är du välkommen att kontakta oss. Du når oss per mail info@babyscreen.se, per telefon +46 (0)10-1664270, eller per post till: Kyrkogatan 25, 411 15 Göteborg.
 • Om du använder Webbplatsen för att boka en tid hos en klinik ingår du ett separat avtal om bokning med den aktuella kliniken. De villkor som gäller för kliniken framgår i samband med bokningen.

2. Beställning och priser

 • För att kunna genomföra ett köp på Webbplatsen måste du acceptera Villkoren. Du som genomför köpet behöver vara minst 18 år och i övrigt ha rätt att ingå avtal, t.ex. inte stå under förmyndarskap.
 • När du har slutfört ditt köp skickar vi en orderbekräftelse till dig så snart som möjligt via e-post. Vi rekommenderar dig att spara orderbekräftelsen för att underlätta eventuella kontakter med oss.
 • Vi har rätt att neka en beställning, exempelvis om du har angivit felaktiga uppgifter eller om beställningen på någon annan grund inte går att genomföra.
 • Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Webbplatsen. Alla priser inkluderar gällande moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.
 • Om du beställer ett test som kräver analys i laboratorium för att ge ett resultat inkluderas kostnaden för analysen i priset som framgår på Webbplatsen.
 • Om pris eller information om en produkt som anges på Webbplatsen är felaktig och du insåg eller borde ha insett detta, kommer priset eller informationen inte att gälla för köpet. I sådana fall kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt.

3. Användarinstruktion för tester

 • För samtliga tester är det viktigt att du följer de instruktioner som följer med paketet eller anges vid registreringen. Du ansvarar för att läsa igenom och genomföra testet i enlighet med de instruktioner som gäller för det test som du har beställt. Test som genomförs i strid med instruktionerna kommer inte visa tillförlitligt resultat.

Beroende på vilket test som du genomför kan svaret visas direkt eller kräva analys i laboratorium. Om resultatet visas direkt eller om proverna behöver skickas på analys framgår av produktbeskrivningen på Webbplatsen och i instruktionerna som följer med i paketet eller ges vid registreringen.

Test där resultatet visas direkt

 • Test där resultatet visas direkt ska utföras i enlighet med de instruktioner som följer med i paketet.

När du har genomfört testet kommer testresultatet att visas efter den tid och på det sätt som anges i instruktionerna. För dessa tester behöver du inte skicka tillbaka några prover till oss. 

Tester som kräver analys i laboratorium

 • För tester där prover ska skickas på analys behöver du aktivera testet och koppla det till den person som ska genomföra detsamma. Du aktiverar testet i vår tjänst i enlighet med de instruktioner som följer med i paketet, i vår app eller i din webbläsare. Vår app kan laddas ner via App Store eller Google Play. Testet kommer inte att fungera om du inte aktiverar det genom vår digitala tjänst. Du får tillgång till eller ges åtkomst till tjänsten i samband med leveransen av testet.

När du aktiverar testet och registrerar dina personuppgifter i appen eller på webbplatsen gäller våra Användarvillkor för tjänsten. Vi kommer även att behandla dina personuppgifter i enlighet med vad som framgår i vår Integritetspolicy.

 • När du har aktiverat testet utför du det i enlighet med de instruktioner som följer med i paketet.

När du har genomfört testet ska du skicka tillbaka proverna till oss. Hur du ska göra detta och vart proverna ska skickas beror på vilket test som du har utfört. Var därför noga med att följa instruktionerna som du får i samband med aktiveringen av testet och som följer med i paketet.

 • Resultatet kommer att skickas till dig efter den tid och på det sätt som anges i instruktionerna.

4. Betalning

 • Tillsammans med vår betaltjänstleverantör erbjuder vi olika betalningsalternativ och du väljer själv på vilket sätt du vill betala för ditt köp. De tillgängliga betalningsalternativen och eventuella begränsningar samt fullständig information om dessa anges på Webbplatsen och i kassan. Beroende på vilket betalningsalternativ som du väljer kan extra kostnader tillkomma.
 • Betalning sker via Klarnas plattform. Klarnas betalningsvillkor gäller för genomförande av köp.

5. Kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden

 • Vi kan från tid till annan erbjuda kampanjer, rabattkoder, gåvor och andra erbjudanden (”Erbjudanden”). Sådana Erbjudanden gäller endast under den tid och med de villkor som anges i samband med Erbjudandet. Erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter om det inte uttryckligen anges på Webbplatsen.
 • För vissa Erbjudanden behöver du ange eventuell kod eller på annat sätt aktivera det aktuella Erbjudandet innan du slutför köpet för att kunna ta del av det. I övrigt gäller dessa Köpvillkor också för Erbjudanden.

6. Leverans

 • Vi levererar tester inom hela Sverige med undantag för öar eller andra platser som inte har fasta broförbindelser.
 • Vilka leveransalternativ som vi erbjuder framgår på Webbplatsen och i kassan och beställningen levereras till dig enligt det leveransalternativ som du väljer. Observera att begränsningar i de olika alternativen kan förekomma.
 • Kostnad för frakt tillkommer vid beställning om inget annat uttryckligen framgår i samband med din beställning.
 • Leveranstid kan variera beroende på vilket alternativ du väljer. Den förväntade leveranstiden framgår av Webbplatsen och kommer att visas för dig under beställningsprocessen och i din orderbekräftelse. Observera att angivna leveranstider är ungefärliga och att avvikelser från dessa kan ske. Om din beställning är försenad, kommer du att få ett meddelande om det.
 • Om du har valt att få din leverans till ett utlämningsställe kommer du att få en avisering som visar var och när din beställning kan upphämtas. Du ansvarar för att hämta ut din beställning under den tid som anges i aviseringen. För outhämtade paket har vi rätt att ta ut en avgift som motsvarar administrativ kostnad för hanteringen av outhämtade paket, vilket uppgår till 250 SEK.

7. Ångerrätt

 • Du har som utgångspunkt rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar i enlighet med gällande konsumenträttslagstiftning. Du har dock inte rätt att ångra test som snabbt kan försämras eller bli obrukbara. Vilka av våra test som snabbt kan försämras eller bli obrukbara och därför inte omfattas av ångerrätt framgår på Webbplatsen. Att du inte kan ångra test som snabbt kan försämras eller bli obrukbara innebär att du inte har rätt att returnera dessa mot återbetalning. Om du meddelar oss inom 14 dagar från det att du eller någon av dig angiven person mottar leveransen att du inte vill skicka dina prover på analys i laboratorium kommer du dock att få kostnaden för sådan analys återbetald.
 • För köp av andra test än sådana som snabbt kan försämras eller bli obrukbara har du inte heller rätt att ångra dig om du har brutit någon plombering på våra test. Anledningen till det är att samtliga tester som säljs på Webbplatsen av hälso- och hygienskäl inte kan återlämnas om plomberingen har brutits. Om du vill ångra ett sådant köp och inte har brutit någon plombering har du rätt att ångra ditt köp genom att meddela oss detta inom 14 dagar från det att du eller någon av dig angiven person tagit emot leveransen.
 • Om du vill ångra ditt köp av ett test som omfattas av ångerrätt och du inte har brutit plomberingen ska du meddela oss detta genom att kontakta oss per mail info@babyscreen.se, per telefon +46 (0)10-1664270, eller per post till: Kyrkogatan 25, 411 15 Göteborg, innan ångerfristen på 14 dagar har löpt ut. Du kan också välja att använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram, se här.
 • Vid utövande av ångerrätt ska du skicka tillbaka produkten till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat att du vill utöva din ångerrätt.
 • Vid retur av produkter som omfattas av ångerrätten betalar du kostnaden för returfrakt. Vi rekommenderar att produkten skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse.
 • Om du ångrar ditt köp kommer vi att återbetala vad du har betalat för testet inklusive leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder samt returfrakten som uppkommer vid utövande av ångerrätten). På det belopp som ska återbetalas har vi rätt att dra av en summa motsvarande produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde. Detta gäller endast om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.
 • Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi fick ditt meddelande om att ångra ditt köp. Vi får dock vänta med återbetalningen tills vi har fått tillbaka produkten från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt produkten, beroende på vilket som inträffar först. Återbetalning sker via det betalsätt som du valde vid beställningen på Webbplatsen om vi inte uttryckligen har kommit överens om annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

8. Reklamation

 • Du har rätt att reklamera testet i enlighet med tvingande konsumenträttslig lagstiftning. Det innebär att du har rätt att reklamera i tre år. För att göra din reklamation på ett effektivt sätt rekommenderar vi att du kontaktar oss per mail info@babyscreen.se, per telefon +46 (0)10-1664270, eller per post till: Kyrkogatan 25, 411 15 Göteborg. Om du vill reklamera ska du kontakta oss så snart som möjligt efter att du har upptäckt felet. Vid en giltig reklamation kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag.
 • Försenade provsvar eller omkörningar av ett prov räknas ej som giltiga reklamationer. Ingen ekonomisk kompensation utges i händelse av förseningar färre än 10 arbetsdagar, det vill säga 20 arbetsdagar från provtagningstillfället. För förseningar fler än 10 arbetsdagar utges ekonomisk kompensation på 50% av tjänstens inköpspris. I händelse av att ett prov ej är analyserbart efter omkörning skall ett nytt prov efterfrågas. Om patienten avstår från ny provtagning har denne rätt till ekonomisk kompensation motsvarande 100% av inköpspriset. Om man istället väljer att lämna ett nytt prov och det nya provet kan analyseras ges rätt till ekonomisk kompensation motsvarande 50% av inköpspriset. 
 • Omkörning av prov där provet ej har passerat kvalitetskontrollen i laboratoriet, t ex vid hemolys, högt blodfettinnehåll, höga bilirubinvärden, avvikande DNA-koncentration eller annan jämförlig avvikelse omfattas ej av reklamationsrätt. I händelse av att ett nytt prov behöver lämnas eller att svar på analys ej kan lämnas utgår ingen ekonomisk kompensation. 
 • Vid köp är jag införstådd med att alla medicinska analyser kan ge falskt positiva eller falskt negativa svar. I händelse av ett felaktigt svar är Babyscreen inte skyldigt att utge någon ekonomisk kompensation. 

9. Produktinformation m.m.

 • Vi reserverar oss för slutförsäljning samt eventuella bild- eller skrivfel på Webbplatsen, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial samt produktbeskrivningar. Vi har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen och att löpande genomföra produktändringar och förbättringar på Webbplatsen.
 • Bilder som visar tester på Webbplatsen, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer och inte som specifikationer över dess egenskaper, funktioner, ursprung eller som någon garanti. Utgå alltid ifrån de instruktioner som följer med i paketet för ditt test.
 • Webbplatsen och allt dess innehåll ägs av BabyScreen eller, i tillämpliga fall, av våra licensgivare. Informationen på Webbplatsen är skyddad av bland annat immaterialrättslig lagstiftning. Detta innebär att du inte får kopiera eller använda varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter och annat innehåll utan att vi i förväg skriftligen har godkänt det.

10.Force Majeure

Om vi inte kan fullgöra våra åtaganden gentemot dig eller om utövandet av våra skyldigheter väsentligen försvåras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis krig och naturkatastrofer, har vi ingen skyldighet att fullgöra våra åtaganden under den tid som dessa omständigheter pågår. Du har dock alltid rätt att utöva dina rättigheter enligt tvingande konsumenträttslagstiftning.

11. Ändringar och överlåtelser

 • Vi kan när som helst ändra dessa Villkor, men de köpvillkor som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid för det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Villkoren på Webbplatsen. De nya villkoren kommer gälla för dig när du har accepterat Villkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp på Webbplatsen.
 • Vi har rätt att till tredje part överlåta hela eller delar av våra rättigheter och skyldigheter utan ditt föregående medgivande.

12. Tillämplig lag och tvister

 • Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.
 • Om du har frågor eller klagomål är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår under punkt 1.3 ovan.
 • Du har också rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) via arn.se eller per post till Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer vi ARN:s rekommendationer. Som konsument har du även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du når via http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Oavsett vad som anges ovan kan eventuella tvister också avgöras vid varje behörig domstol.

_______________________

Villkoren fastställdes av BabyScreen den 2022-02-01