RS-Vaccin

Kommer du ha en liten bebis snart?

Boka din tid för vaccination och ge ditt ofödda barn den bästa starten på livet.

Untitled 3

Babyscreens avtal med Pfizer säkerhetsställer trygg och säker vaccination.

Stockholm - Birger Jarlsgatan 107

RS-Vaccin (v. 23+0-35+6)

Pris: 1990 KR

Göteborg - Kyrkogatan 25

RS-Vaccin (v. 23+0-35+6)

Pris: 1990 KR

Strömstad - Karlsgatan 3

RS-Vaccin (v. 23+0-35+6)

Pris: 1990 KR

Ge ditt barn skydd mot RS-virus

Vaccinera ditt barn under tredje trimestern och undvik alla luftvägsinfektioner

Vaccin mot RS-virus infektion har godkänts av EU-kommissionen samt det amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten, FDA för att skydda spädbarn mot allvarlig sjukdom. Vaccinet ges till gravida kvinnor i graviditetsvecka 29+0-35+6. Den gravidas kropp skapar därefter antikroppar mot sjukdomen, vilka sedan överförs till barnet i livmodern. Skyddet från moderns antikroppar finns sedan kvar hos barnet efter födseln i upp till sex månader som ett utökat skydd på RSV.

Med ett effektivt skydd mot RS-virus efter födseln öppnas möjligheten att tryggt umgås med nära och kära utan rädsla för luftvägsinfektioner för spädbarn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar. Dessutom möjliggör det att äldre syskon kan delta i aktiviteter, förskola och andra sammanhang utan att riskera att föra RS-infektionen hem till det nyfödda barnet.

RS-vaccin från Babyscreen
RS-vaccin från Babyscreen

RS-Virusvaccin för gravida kvinnor

En väsentlig förebyggande åtgärd

Som förälder är det naturligt att ni strävar efter att skydda ert ofödda barn från potentiella hälsorisker. RS-virus, Respiratory Syncytial Virus, är en vanlig orsak till luftvägsinfektioner hos spädbarn och kan innebära allvarliga komplikationer för nyfödda och äldre¹.

RS-virus är mycket smittsamt och nästan alla små barn smittas under sina två första levnadsår, majoriteten före 1-årsåldern. Ju tidigare barnet smittas desto större risk för allvarlig sjukdom.

För att motverka denna risk har medicinska experter utvecklat ett RS-virus vaccin särskilt avsett för gravida kvinnor för att barnet skall få ett skydd efter födseln.

Här är några medicinska skäl till varför du bör överväga RS-virusvaccinet:

Säkert och effektivt vaccin mot RS-virus:
Vaccinet är godkänt att ges till gravida kvinnor mellan graviditetsvecka 24 till 36. För att erhålla det bästa antikroppsskyddet så rekommenderar vi på Babyscreen att man tar sitt vaccin i vecka (29+0) till (35+6). Skyddet från moderns antikroppar finns sedan kvar hos barnet efter födseln upp till sex månader.

Minskar risken för luftvägsinfektioner hos spädbarnet:
Studier har visat att barn till mödrar som har tagit vaccin mot RS-virus löper mindre risk att utveckla allvarliga luftvägsinfektioner orsakade av viruset. Detta minskar behovet av sjukhusvård och kan förhindra potentiella komplikationer såsom bronkiolit och lunginflammation2.

Säkerhetsprofil:
RS-virusvaccinet har visat sig vara säkert för användning under graviditetens olika stadier och utgör ingen känd risk för fostret. Det administreras som en injektion under andra eller tredje trimestern.

Minskar risk för spridning:
Genom att minska förekomsten av RS-virus hos nyfödda minskar även risken för att RS-virus sprids i samhället, vilket gynnar både nyfödda och andra riskgrupper med nedsatt immunförsvar.

Kontakta oss på Babyscreen vid frågor om RS-vaccination

Konsultera personalen på Babyscreen för att diskutera möjligheten att ta RS-virusvaccinet under din graviditet och för att få ytterligare information om hur det kan gynna ditt ofödda barns hälsa.

Kontakta oss för mer information

Stockholm - Birger Jarlsgatan 107

RS-Vaccin (v. 23+0-35+6)

Pris: 1990 KR

Göteborg - Kyrkogatan 25

RS-Vaccin (v. 23+0-35+6)

Pris: 1990 KR

Strömstad - Karlsgatan 3

RS-Vaccin (v. 23+0-35+6)

Pris: 1990 KR