Fertilitet kvinna

Vi erbjuder en utvidgad provtagning som kontrollerar både din fertilitet och din hälsa.
Vårt fertilitetspaket är perfekt för dig som funderar på eller försöker skaffa barn
och vill kontrollera hur kroppen mår.
Svarstid ca 7 arbetsdagar.

Fertilitet Kvinna

Vårt fertilitetspaket är perfekt för dig som funderar på eller försöker skaffa barn och vill kontrollera hur kroppen mår. Proverna kontrollerar olika hormoner som påverkar fertiliteten samt ger dig en djupare förståelse kring din menstruationscykel och äggstockarnas funktion. Ämnesomsättningen via sköldkörteln, B-vitaminstatus, njurfunktionsprov och ett blodstatus ingår också i paketet. Proverna bör inte tolkas separat utan bör ingå i en sambedömning. Fertilitet kvinna ersätter inte en utredning för barnlöshet. Samtliga analyser sker hos ISO 15189-ackrediterat laboratorium i Sverige. 

Göteborg

Kyrkogatan 25, 411 15 Göteborg
Från 1595 kr

Vad ingår i fertilitetspaketet?

Hemoglobin är ett protein som finns i våra blodceller och hjälper till att transportera syre till kroppen. Hemoglobin är ett enkelt test som kan speglar hur kroppen mår och även indikera brist av olika slag. Vid lågt hemoglobin påverkas kroppen på många sätt och äggstockarna och ägglossningen är något som kan komma att påverkas.

Mått på andelen röda blodkroppar i blodet. Detta prov tolkas inte separat utan är en del av bedömningen av blodstatus. Provet används för att utreda bakomliggande orsaker till en eventuell blodbrist.

Trombocyter eller blodplättar som de även kallas i dagligt tal är viktiga för blodkoagulationen. Vid bland annat blödarsjukdomar, inflammationer och koagulationssjukdomar ses en påverkan på trombocyter.

MCH är ett mått på genomsnittlig mängd hemoglobin i en röd blodkropp. Detta prov tolkas inte separat utan är en del av bedömningen av blodstatus. Provet används för att utreda bakomliggande orsaker till en eventuell blodbrist.

Antalet erytrocyter, röda blodkroppar, i blodet. Om man har för få röda blodkroppar tyder det på att man har blodbrist. Detta prov tolkas inte separat utan är en del av bedömningen av blodstatus. Provet används för utreda bakomliggande orsaker till en eventuell blodbrist.

MCV är ett mått på dom röda blodcellernas medelvolym och hjälper att utvärdera den röda blodkroppens utseende. Detta prov tolkas inte separat utan är en del av bedömningen av blodstatus. Provet används för att utreda bakomliggande orsaker till en eventuell blodbrist.

Östradiol är ett kvinnligt könshormon och en form av östrogen. Nivåerna av östradiol skiljer sig beroende på var i din menstruationscykel du befinner dig. Östradiol utsöndras av äggfolliklar i äggstockarna och nivån kan därför användas för att kontrollera funktionen och aktiviteten i äggstockarna.

Prolaktin är ett hormon som har flera funktioner under och efter en graviditet. Prolaktin har i uppgift att blockera utsöndringen av reproduktionshormonerna follikelstimulerande hormon (FSH) och Gonadotropin. Reproduktionshormonerna är viktiga för ägglossning och äggmognad. För höga nivåer av prolaktin hos en icke-gravid kvinna kan därför orsaka barnlöshet, varför man väljer att uppmäta prolaktin i samband med en fertilitetsutredning.  

Progesteron är ett hormon som produceras framför allt av äggstockarna. Det har som roll att hjälpa ett befruktat ägg att inplanteras i livmodern. Progesteron har även i uppgift att förbereda kroppen för en graviditet genom att hjälpa till att göra livmodermiljön mer gynnsam inför graviditeten samt minskar risken för sammandragningar av livmodern i förtid. 

Hos kvinnor har FSH i uppgift att få äggfolliklarna och äggen i äggstockarna att växa. Genom att uppmäta FSH kan man få information om hur äggstockarna fungerar men även få mer förståelse för en kvinnas menstruationscykel. Nivåerna varierar under menstruationscykeln varför det är viktigt att veta var i din cykel du befinner dig. Förhöjda nivåer kan vara ett tecken på att man närmar sig klimakteriet. För låga värden kan tyda på att man inte producerar några ägg. 

Antimülleriskt hormon (AMH) är ett hormon som produceras i äggfolliklarna. AMH har en viktig roll både innan och under en graviditet. Eftersom varje follikel producerar AMH så reflekterar AMH nivån antalet folliklar och därmed ägg som kvinnan har i sina ovarier. Låga värden av AMH kan indikera på svikt i äggstockarna. Notera att AMH inte säger något om äggens kvalitet utan endast ger en indikation på hur många ägg man har i äggstockarna. 

TSH är ett hormon som reglerar sköldkörtelhormonet T4. TSH och T4 går vanligtvis hand i hand och deras nivåer påverkar varandra varför man ofta mäta dessa tillsammans. Vid både för höga och för låga nivåer av sköldkörtelhormon kan fertiliteten påverkas. För låga nivåer kan orsaka förhöjda prolaktinnivåer som i sin tur orsakar ägglossningsproblem. Vid för höga nivåer så ökar risken för missfall.

Folat är ett B-vitamin och har en viktig roll i celldelning och blodbildning i kroppen. Folat är även viktigt för äggens utveckling och kvalitet och har även en påverkan på implantationsprocessen. Folat spelar också en roll i produktionen av mjölk hos gravida mammor samt motverkar födelsedefekter hos fostret. 

Kreatinin är restprodukt som bildas vid nedbrytning av kreatinfosfat (energireserv i muskler)Kreatinin lämnar kroppen via njurarna ut i urinen. Man använder kreatinin som ett indirekt mått på njurfunktionen. Njurfunktionen speglar kroppens hälsa och är ett grundläggande test som ger mycket information. 

Vita blodceller, leukocyter, är en viktig markör för inflammation i kroppen. Inflammationer i äggledare eller livmoder kan påverka fertiliteten. Det är bra att utesluta en inflammatorisk orsak till eventuella svårigheter till att bli gravid.