Cookiepolicy

När du besöker www.babyscreen.se (”webbplatsen”) används cookies, pixlar och liknande spårningsteknik som ger information om din enhet och lagrar information på din enhet (”cookies”). Cookies används exempelvis för att minnas dina tidigare val på webbplatsen och för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.

Vi på Babyscreen Sweden AB, org. nr. 559328-3418, med adress Kyrkogatan 25, 411 15 Göteborg, (även ”oss”, ”vi” eller ”vår”) ansvarar för användningen av coo-kies på webbplatsen. I denna cookiepolicy hittar du bl.a. information om hur vi an-vänder cookies, information om hur du kan undvika cookies samt kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Sammanfattningsvis använder vi nödvändiga cookies för att:

• minnas dina val,
• kunna visa filmer, och
• webbplatsen ska fungera.

Om du samtycker använder vi även Googles analyscoo-kies för att förbättra webbplatsen och vårt erbjudande. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke

Du får gärna kontakta oss om du har några frågor om vår cookieanvändning eller vill invända mot att vi använder cookies. Du når oss på info@babyscreen.se.

Du har rätt att klaga

Om du vill ha mer information om vår användning av cookies eller vill klaga på vår användning av cookies kan du kontakta Post- och telestyrelsen som är tillsynsmyndighet på området cookies. Du når myndigheten på pts@pts.se eller på telefonnummer
+46 86 78 55 00.

Du kan undvika cookies

Blockera cookies

Om du inte accepterar vår användning av cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att cookies blockeras. I så fall nekar din webbläsare automatiskt användning av dessa cookies eller informerar dig varje gång en webbplats (som vår) begär att få använda den typen av cookies.

Samtycke

När du besöker webbplatsen kan du välja att inte samtycka till att vi använder vissa typer av cookies. Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke.

Granska och radera cookies

Genom webbläsaren kan du också granska och radera de permanenta cookies som har lagrats på din webbläsare (för mer information om permanenta cookies se nedan under rubriken ”Vissa cookies fortsätter användas även efter ditt besök”). Vissa webbläsare erbjuder dessutom möjligheten att stänga av tekniker för spårning mellan olika webbplatser. Använd din webbläsares hjälpavsnitt för mer information.

Om du väljer att blockera eller radera nödvändiga cookies är det möjligt att vissa funktioner inte fungerar som du förväntar dig att de ska göra.


Vissa cookies fortsätter användas även efter ditt besök

Det finns två typer av cookies: 1) s.k. ”permanenta cookies” som lagras på besökarens dator under en bestämd tid för att sedan försvinna; och 2) s.k. ”sessionscookies” eller ”temporära cookies” som används under besöket på webbplatsen men försvinner därefter. Vi behöver använda permanenta cookies för att analysera hur webbplatsen används och för att minnas dina val till nästa gång du besöker vår webbplats.

Tredjepartscookies, tredjepartstjänster och personuppgifter

Vi använder främst vanliga så kallade ”http cookies” men använder även mer avancerade pixelcookies från Google. Google kommer i vissa fall använda informationen som samlas in för egna ändamål och ska informera dig separat om sin behandling.

För att skydda din integritet har vi vidtagit åtgärder för att undvika att identifiera dig som besöker webbplatsen. T.ex. används endast en krypterad version av din IP-adress så att det för oss i princip är omöjligt att spåra vem du är. För information om vår behandling av uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som individ se vår integritetspolicy.

Användningen av Google innebär i vissa fall att dina personuppgifter riskerar att överföras utanför EU/EES. I vår integritetspolicy förklarar vi även vad det innebär att informationen överförs utanför EU/EES.


Cookies som du kan samtycka till

Nedan cookies används bara om du själv har samtyckt till det. Om du inte samtycker kommer vi fråga dig även nästa gång om du besöker webbplatsen. Självklart är ditt samtycke frivilligt och du kan när som helst återkalla det.

För att kunna förbättra webbplatsen

För att analysera hur du använder webbplatsen använder vi cookies från Googles analysverktyg Google Analytics. Dessa cookies placerar ett slumpmässigt ID på din enhet för att kunna särskilja besökare och se mönster över webbplatsens användning och hur effektiv vår marknadsföring är.

Vi samlar in information om din krypterade IP-adress, din geografiska plats och annan information om hur du använder webbplatsen, t.ex. vad du klickar på och varifrån du surfar och hur många gånger du besökt webbplatsen. Informationen används för att optimera funktion, laddhastighet och förändra webbplatsen för att passa våra besökare.

Du kan undvika cookies från Google Analytics genom att ladda ner och installera det här browserprogrammet.

Om du blockerar/raderar dessa cookies kommer vi ha sämre underlag för att utveckla webbplatsen.

Nödvändiga cookies

Vi använder nödvändiga cookies när du besöker vår webbplats. Ditt samtycke behövs inte eftersom de är nödvändiga för att tillhandahålla en tjänst som du uttryckligen har begärt. Med andra ord: dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera som du önskar.

För att minnas dina val

Vi använder en funktionalitet för att minnas om du har samtyckt. Det innebär att vi rent tekniskt sparar information om att du har valt att samtycka. På så sätt kommer vi ihåg ditt val under tiden du använder webbplatsen och minns valet även nästa gång du besöker oss.

Om du blockerar/raderar den här typen av cookies kan vi inte minnas dina val. I så fall ber vi om ditt samtycke varje gång du besöker vår webbplats.

För att visa filmer på webbplatsen

För att vi ska kunna visa filmer på webbplatsen använder vi cookies från Vimeo.

Om du blockerar/raderar dessa cookies fungerar inte videor korrekt.

För webbplatsens funktionalitet

För att hålla reda på din session på vår webbplats (eller med andra ord: ditt besök på vår webbplats) använder vi en tillfällig cookie. Cookien skapar ett unikt ID för din session och gör att webbplatsen fungerar på bästa sätt genom att känna igen dig under besöket till vår webbplats.

Om du blockerar/raderar dessa cookies fungerar inte webbplatsen optimalt.