Viabilitetsultraljud

Denna undersökning passar er som önskar en enklare undersökning för att se om fostret mår bra.

Vi kan t ex undersöka om hjärtat slår, se hur många foster det är och se om det rör sig.
En översiktlig datering görs också. Undersökningen kan göras tillsammans med NIPT eller som enda undersökning av andra skäl.

Vi erbjuder ultraljud till dig som är gravid från vecka 6+0. 

OBS! Vi tar ej emot patienter med pågående blödning eller buksmärta – vänligen vänd er till akutmottagningen

DSF6932
Ett ultraljud utförs på gravid kvinna

Tidigt ultraljud

Från vecka 12+4. Barnet är då så pass stort att vi kan bedöma organen, skallbenet, navelsträngen, moderkakan och göra en mer noggrann datering. Denna undersökning kan ej erbjudas om du har en pågående blödning eller buksmärta.

Undersökningen görs via magen. 

Ett ultraljud utförs på gravid kvinna

Rutinultraljud

Rutinultraljud kan du göra mellan graviditetsvecka 18+0-20+0. Undersökningen är en standardiserad genomgång av fostrets anatomi för att hitta eventuella avvikelser. Vid undersökningen görs även en datering av graviditeten, för att fastställa den beräknade förlossningsdagen. Fostrets kön kan oftast bedömas, men kompliceras ibland av fostrets läge vid undersökningen. Vår undersökning motsvarar den som erbjuds på regionernas sjukhus och utgår från samma riktlinjer.