Tidigt ultraljud

Från och med graviditetsvecka 12+4 är fostret tillräckligt stort för att vi ska kunna göra en mer detaljerad bedömning av dess organ, skallben, navelsträng och moderkaka. Vi gör då även en mer noggrann datering av graviditeten för att bättre förutse förväntat födelsedatum.

Denna undersökning ger en mer omfattande bild av fostrets hälsa och utveckling, vilket kan vara värdefullt för både föräldrar och vårdgivare. Det ger också möjlighet att tidigt upptäcka eventuella komplikationer eller avvikelser.

Observera att denna undersökning inte erbjuds vid pågående blödning. Vid blödningar under graviditeten bör du kontakta din vårdgivare då ytterligare undersökningar kan behövas för att säkerställa både din och fostrets hälsa.

tidigt ultraljud

Tidigt ultraljud (TUL)

Från vecka 12+4. Ditt foster är då så pass stort att vi kan bedöma organen, skallbenet, navelsträngen, moderkakan och göra en mer noggrann datering. Vid tvillinggraviditet tillkommer en extra avgift på 500kr

tidigt ultraljud

Göteborg

Kyrkogatan 25, 411 15 Göteborg
Från 1050 KR

kromosom och foster ikon för ultraljud

Tidigt ultraljud med NIPT

Vi kombinerar vårt tidiga ultraljud med NIPT. Från vecka 12+4.

tidigt ultraljud

Göteborg

Kyrkogatan 25, 411 15 Göteborg
Från 5190 KR (NIPT+TUL)

Lund

Sockerkokaregatan 19, 222 36 Lund
Från 5190KR (NIPT+TUL)

Ultraljud i tidig graviditet

Tidigt ultraljud är en standardiserad undersökning som kräver formell utbildning av den person som utför undersökningen. Den innehåller flera bedömningar som alltid genomförs på samma sätt. För att dessa bedömningar ska kunna göras, måste fostret ha uppnått en viss ålder, vanligtvis vecka 12+4.

Tidigt ultraljud är lämpligt att genomföra tillsammans med icke-invasiv fosterdiagnostik (NIPT). Många foster med kromosomavvikelser uppvisar avvikande utseende på ultraljud redan tidigt i graviditeten. Dessa två undersökningar kan identifiera olika avvikelser och kompletterar varandra för att ge en mer omfattande bild av fostrets hälsa.

Alla våra ultraljudsundersökningar utförs med toppmoderna GE Voluson S10 Expert utrustade med avancerad 3D/4D-teknologi. Detta säkerställer att vi kan erbjuda den högsta möjliga kvaliteten och precisionen i våra undersökningar.

Efter undersökningen får ni med er en utskriven rapport som innehåller resultatet av ultraljudet. Dessutom skickas bilder från undersökningen till er digitalt via det patientsäkra bildhanteringssystemet Tricefy. Detta system gör det enkelt och säkert för er att ta del av och även dela med er av bilderna från ultraljudsundersökningen.

Ultraljud från v. 8+0

Om ni endast önskar en tidig kontroll för att bekräfta att fostret lever, rekommenderas att ni bokar ett Viabilitetsultraljud. Detta ultraljud kan utföras på gravida kvinnor från och med graviditetsvecka 8+0 hos en barnmorska. Om ni önskar en kontroll före vecka 8+0, vänligen kontakta kundtjänst för att boka en tid hos vår gynekolog, som kan utföra ett tidigare ultraljud för att säkerställa graviditetens utveckling och fostrets hälsa.

För bokning av Rutinultraljud, som vanligtvis utförs mellan vecka 18 och 20 för att kontrollera fostrets anatomi och utveckling, eller Tillväxtkontroll, som görs mellan vecka 25 och 37 för att övervaka fostrets tillväxt och välmående, vänligen kontakta kundtjänst. De hjälper er att boka en tid som passar er och ser till att ni får den vård och uppföljning ni behöver under er graviditet.

Vanliga frågor och svar

Ett tidigt ultraljud kan utföras från omkring vecka 6-7 av graviditeten. Detta ultraljud kan ge information om graviditetens utveckling och hjälpa till att bekräfta att fostret har en hjärtrytm.

En graviditet kan ofta upptäckas med ultraljud så tidigt som v. 4-5, men det är mer tillförlitligt att vänta tills graviditetsvecka 6-7 för att få en tydligare bild av fostret och dess utveckling.

Vid graviditetsvecka 8 kan ultraljudet visa:

  • Fostrets hjärtrytm
  • Huvud, kropp och extremiteter som börjar formas
  • Fostrets storlek för en mer exakt beräkning av födelsedatum
  • Gulsäck (yolk sac) och eventuellt moderkaka (placenta) som ger näring till fostret

Ultraljud på magen kan oftast göras från omkring vecka 10-12 av graviditeten. Innan dess kan det vara svårt att få en tydlig bild av fostret genom magen. Läkare kan istället använda sig av ett vaginalt ultraljud för att få en bättre bild av graviditeten.