Tidigt ultraljud

Från vecka 12+4. Barnet är då så pass stort att vi kan bedöma organen, skallbenet, navelsträngen, moderkakan och göra en mer noggrann datering.
Denna undersökning kan ej erbjudas om du har en pågående blödning.

Tidigt ultraljud (TUL)

Från vecka 12+4. Ditt foster är då så pass stort att vi kan bedöma organen, skallbenet, navelsträngen, moderkakan och göra en mer noggrann datering.

Göteborg

Kyrkogatan 25, 411 15 Göteborg
Från 1050 KR

Tidigt ultraljud med NIPT

Vi kombinerar vårt tidiga ultraljud med NIPT. Från vecka 12+4.

Göteborg

Kyrkogatan 25, 411 15 Göteborg
Från 4990 KR (NIPT+TUL)

Tidigt ultraljud

– Tidigt ultraljud är en standardiserad undersökning som kräver formell utbildning av undersökaren.
Den innehåller ett antal bedömningar som alltid görs på samma sätt.
Fostret måste ha uppnått viss ålder för att dessa bedömningar skall kunna göras. (v12 + 4)

– Tidigt Ultraljud är lämpligt tillsammans med icke-invasiv fosterdiagnostik (NIPT). Många foster med
kromosomavvikelser har avvikande utseende på ultraljud redan tidigt i graviditeten.
Undersökningarna kan identifiera olika avvikelser och kompletterar varandra. 

– Alla våra ultraljudsundersökningar utförs på toppmoderna GE Voluson S10 Expert med 3D/4D-teknologi. 

– Efter undersökningen får ni med er en utskriven rapport på resultatet samt bilder skickade till er
 digitalt via det patientsäkra bildhanteringssystemet Tricefy.

Andra Ultraljudsundersökningar

Om ni endast önskar en tidig kontroll för att se om fostret lever – boka Viabilitetsultraljud. Det kan göras från vecka 8+0 hos barnmorska. Om ni önskar kontroll före vecka 8+0, kontakta kundtjänst för bokning till vår gynekolog. 

För bokning av Rutinultraljud (v-18-20) eller Tillväxtkontroll (v 25-37), vänligen kontakta kundtjänst.