Vaccinationer

Vaccinera dig med Babyscreen.

Untitled 3

Babyscreens avtal med Pfizer säkerhetsställer trygg och säker vaccination.

Ge ditt barn skydd mot RS-virus

Vaccinera ditt barn under tredje trimestern och undvik alla luftvägsinfektioner

Vaccin mot RS-virus infektion har godkänts av EU-kommissionen samt det amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten, FDA för att skydda spädbarn mot allvarlig sjukdom. Vaccinet ges till gravida kvinnor i graviditetsvecka 29+0-35+6. Den gravidas kropp skapar därefter antikroppar mot sjukdomen, vilka sedan överförs till barnet i livmodern. Skyddet från moderns antikroppar finns sedan kvar hos barnet efter födseln i upp till sex månader som ett utökat skydd på RSV.

Med ett effektivt skydd mot RS-virus efter födseln öppnas möjligheten att tryggt umgås med nära och kära utan rädsla för luftvägsinfektioner för spädbarn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar. Dessutom möjliggör det att äldre syskon kan delta i aktiviteter, förskola och andra sammanhang utan att riskera att föra RS-infektionen hem till det nyfödda barnet.

RS-vaccin från Babyscreen

Stockholm - Birger Jarlsgatan 107

RS-Vaccin (v. 23+0-35+6)

Pris: 1990 KR

Göteborg - Kyrkogatan 25

RS-Vaccin (v. 23+0-35+6)

Pris: 1990 KR

Strömstad - Karlsgatan 3

RS-Vaccin (v. 23+0-35+6)

Pris: 1990 KR

Kikhostevaccin

Kommer snart!

INSTAGRAM VT 24 VERSION2 14

Stockholm - Birger Jarlsgatan 107

Kikhostevaccin

Pris:

Göteborg - Kyrkogatan 25

Kikhostevaccin

Pris:

Strömstad - Karlsgatan 3

Kikhostevaccin

Pris: