Hälsotest kvinna

Hälsokontroll för kvinnor är ett stort omfattande analyspaket som erbjuder en god översikt över ditt nuvarande hälsotillstånd. Analyspaketet ger information från många olika hälsomarkörer och hur olika funktioner i kroppen kan vara påverkade.

Hälsa Kvinna är därför ett mycket bra paket för att skapa sig en övergripande bild av kvinnors hälsotillstånd. I listan nedan så finner ni en översikt över de analyser som ingår och en kortfattad beskrivning av vad de omfattar.

Efter utförd hälsokontroll får du svar inom en vecka.

ikon med en kvinnas ansikte som representerar hälsa för kvinno

ikon för hälsotest för kvinna

Hälsa Kvinna

Hälsa Kvinna är ett stort analyspaket som erbjuder en god översikt över ditt nuvarande hälsotillstånd. Analyspaketet ger information från många olika hälsomarkörer och hur olika funktioner i kroppen kan vara påverkade. Hälsa Kvinna är därför ett mycket bra paket för att skapa sig en övergripande bild av sin hälsa.

tidigt ultraljud

Göteborg

Kyrkogatan 25, 411 15 Göteborg
Från 1290 kr

Vad som bland annat ingår i Hälsa Kvinna

Komplett blodstatus med blodprov kommer att tas för att utesluta olika orsaker som kan påverka kvinnors blodbild. Vid vitamin-och mineralbrister är det vanligt att blodvärden påverkas mer. Detta i sin tur kan påverka fertiliteten och graviditeten hos kvinnor. Vid blodbrist behöver man titta på fler blodvärden för att få en djupare förståelse för vad det är som kan ligga bakom blodbristen.

Följande prover ingår i vår hälsokontroll:

Hemoglobin är ett protein som finns i våra blodceller och hjälper till att transportera syre till kroppen. Hemoglobin är ett enkelt test som kan speglar hur kroppen mår och även indikera brist av olika slag. Vid lågt hemoglobin påverkas kroppen på många sätt och äggstockarna och ägglossningen är något som kan komma att påverkas. ​

Mått på andelen röda blodkroppar i blodet. Detta prov tolkas inte separat utan är en del av bedömningen av blodstatus. Provet används för att utreda bakomliggande orsaker till en eventuell blodbrist. ​

Vita blodceller, leukocyter, är en viktig markör för inflammation i kroppen. Inflammationer i äggledare eller livmoder kan påverka fertiliteten. Det är bra att utesluta en inflammatorisk orsak till eventuella svårigheter till att bli gravid. ​

Trombocyter eller blodplättar som de även kallas i dagligt tal är viktiga för blodkoagulationen. Vid bland annat blödarsjukdomar, inflammationer och koagulationssjukdomar ses en påverkan på trombocyter. ​

MCH är ett mått på genomsnittlig mängd hemoglobin i en röd blodkropp. Detta prov tolkas inte separat utan är en del av bedömningen av blodstatus. Provet används för att utreda bakomliggande orsaker till en eventuell blodbrist.

Antalet erytrocyter, röda blodkroppar, i blodet. Om man har för få röda blodkroppar tyder det på att man har blodbrist. Detta prov tolkas inte separat utan är en del av bedömningen av blodstatus. Provet används för utreda bakomliggande orsaker till en eventuell blodbrist. ​

MCV är ett mått på dom röda blodcellernas medelvolym och hjälper att utvärdera den röda blodkroppens utseende. Detta prov tolkas inte separat utan är en del av bedömningen av blodstatus. Provet används för att utreda bakomliggande orsaker till en eventuell blodbrist. ​

Järn är en viktig komponent i syretransporten som också är en grundläggande process för livet. Ungefär hälften av kroppens järn finns i röda blodkroppar i det syretransporterande hemoglobinet. Resterande del finns i muskelvävnaden, blodplasma och i en lång rad enzymer. Överskott av järn lagras i lever, mjälte och benmärg. Vanliga symtom på järnbrist är trötthet, blekhet och andfåddhet. Du får ditt järn från två huvudsakliga källor: från din kost (cirka 5%) och från nedbrytningen och omsättningen av dina röda blodkroppar (ca 95%). I din kost finns det två huvudtyper av järn: Fe2+, som finns i kött och mejeriprodukter, och Fe3+, som är svårare att absorbera och finns i växtbaserad mat.

Kobalaminer (vitamin B12) är viktigt för produktionen av röda blodkroppar som transporterar syre runt i kroppen. B12 är också involverat i ämnesomsättningen. B12 behövs i processen för att bygga upp nya proteiner från DNA, dvs en brist gör att bildning av nya celler störs. Det är särskilt märkbart i organsystem som har en hög celldelningstakt, t ex blodet, håret, huden, tarmarna. Långvarig brist på vitamin B12 kan även orsaka nervskador. Fastän naturligt vitamin B12 nästan uteslutande finns i animaliska livsmedel, är många vegetariska och veganska produkter, särskilt växtmjölk, nu berikade med vitamin B12. 

Det är viktigt att ha tillräckligt med D-vitamin för att kroppen skall fungera ordentligt. D-vitamin utgör en viktig del i att reglera ämnesomsättningen av kalk och bidrar till ett starkt och friskt skelett. Det är också viktigt för ett välfungerande immunsystem. I huden bildas D-vitamin när den utsätts för solljus. I Sverige är detta svårt, särskilt på vintern. Det är mycket vanligt att människor som bor i Norden har lågt D-vitaminvärde, även om de tränar utomhus.  

Magnesium är en viktig mineral för flertalet processer i kroppen. Den är viktig för att våra muskler och nerver ska fungera normalt och i syntesen av gener. Cirka 50 % finns i ben, ca 50 % finns i vävnaderna och mindre än 1 % finns i blodet. Magnesiumbrist kan orsaka muskelsvaghet och muskelspasmer.

TSH är ett hormon som bildas i hjärnan och reglerar sköldkörtelhormonet T4. TSH och T4 går i normala fall hand i hand och deras nivåer påverkar varandra, varför man ofta mäter dessa tillsammans. Vid både för höga och för låga nivåer av T4 påverkas hela kroppens ämnesomsättning. Höga nivåer av TSH kan bero på att hypofysen, som producerar TSH, inte känner av att det finns tillräckligt med T4 i blodet – det vill säga den normala återkopplingsmekanismen inte fungerar. Även vid låga nivåer så kan hypofysen producera för lite hormon alternativt så är sköldkörteln sjuk och svarar inte på stimuleringen från hypofysens TSHVid för höga T4 nivåer kan det bero på överstimulering av TSH eller att sköldkörteln själv släpper ut stora mängder T4. Analysen mäter fritt T4 vilket är det som är tillgängligt och aktivt i kroppen.

Trijodtyronin-T3, (fritt T3) är det mer aktiva av de två sköldkörtelhormonerna som produceras av sköldkörteln. Det mesta av T3 (och T4) är bundet till protein i blodet. Fritt T3 mäter nivån av T3 som är fritt, eller obundet till protein, och som är tillgängligt för att reglera ämnesomsättningen.  

Triglycerider (TG) är en typ av fett (lipid) som cirkulerar i blodet. De transporteras i blodomloppet av lipoproteiner. Efter att du har ätit omvandlar din kropp överskott av kalorier till triglycerider som sedan transporteras till celler för att lagras som fett. Din kropp frigör sedan triglycerider när det behövs för energi. Vid höga nivåer i kombination med ett högt LDL-värde kan det innebära en ökad risk för hjärt– och kärlsjukdom. 

HDL-kolesterol, är en molekyl i kroppen som tar bort kolesterol från blodomloppet och transporterar det till levern där det bryts ner och avlägsnas från kroppen i gallan. HDL-kolesterol är allmänt känt som ”bra kolesterol” och ju högre värde, desto bättre. Du kan göra dramatiska förändringar av dina kolesterolvärden genom kost och träning. Om du kan förbättra dina nivåer kan du minimera risken för allvarliga bieffekter av högt kolesterol längre fram. Du kan använda HDL och LDLresultat som markörer och mål för förbättring. Regelbunden träning hjälper till att få ned LDL och höja HDL, särskilt konditionsträning. En medelhavsdiet som innehåller mycket grönsaker, fet fiskskaldjur och vegetabiliska oljor, samt låga kolhydratnivåer, låg kött- och mejerihalt, hjälper också till att optimera kolesterolnivåerna. 

LDL-kolesterol är en molekyl gjord av lipider och proteiner som transporterar kolesterol, triglycerider och andra fetter till olika vävnader i hela kroppen. För mycket LDL-kolesterol, vanligtvis kallat ”dåligt kolesterol”, kan orsaka att fettavlagringar samlas inuti artärväggarna, vilket kan leda till åderförkalkning och hjärtsjukdomar. Ju lägre värde, desto bättre. Du kan göra dramatiska förändringar av dina kolesterolvärden genom kost och träning. Du kan använda HDL och LDL resultat som markörer och mål för förbättring. Regelbunden träning hjälper till att få neLDL och höja HDL, särskilt konditionsträning och styrketräning. En medelhavsdiet som innehåller mycket grönsaker, fet fisk, skaldjur och vegetabiliska oljor, samt låga kolhydratnivåer, låg kött- och mejerihalt, hjälper också till att optimera kolesterolnivåerna. 

Kolesterol är ett essentiellt fett (lipid) i kroppen. Även om det har ett dåligt rykte har det några viktiga funktioner, bland annat att bygga cellmembran och att producera ett antal viktiga hormoner. Kolesterol tillverkas i levern och kommer även från maten vi äter. Totalkolesterol är ett mått på allt kolesterol i ditt blod, både bra och dåligt. Fetter är den primära energikällan när lång uthållighet behövs eller när kolhydratenergikällorna är låga. Kolesterol transporterar fettsyror runt i kroppen. Kolesterolnivåer ger en inblick i din hälsa och dess kardiovaskulära risker (dvs risk för förträngning av blodkärlen, högt blodtryck, hjärtinfarkt och slaganfall). Levern reglerar kolesterolnivåerna i kroppen och lipoproteinerna som transporterar kolesterol i kroppen via gallan.  

Natrium är viktigt för vätske- och saltbalansen i kroppen och nivåerna styrs primärt i njuren. Det är viktigt för att nerver ska kunna skicka elektriska signaler, t ex vid muskelarbete och för att upprätthålla rätt vattennivå i kroppens celler. 

Kalium är ett mycket viktigt grundämne för kroppen och påverkar funktionerna hos muskler och nerver. Brist på Kalium lan leda till trötthet, magproblem, ”myrkrypningar” och försvagade muskler. Kalium har hög koncentration inne i kroppens celler och låg koncentration utanför. Störningar i Kaliumnivåer ses bland annat vid tillstånd och sjukdomar som orsakar stora cellskador. Måttligt ökade Kaliumnivåer ger  liknande symptom som vid låga Kaliumnivåer medan kraftigt förhöjda Kaliumnivåer kan orsaka hjärtrytmrubbningar och hjärtstillestånd.

Kreatinin är restprodukt som bildas vid nedbrytning av kreatinfosfat (energireserv i muskler). Kreatinin lämnar kroppen via njurarna ut i urinen. Man använder kreatinin som ett indirekt mått på njurfunktionen. Njurfunktionen speglar kroppens hälsa och är ett grundläggande test som ger mycket information. 

Folat (=Folsyra) är ett B-vitamin (B9) som har en viktig roll i celldelning och blodbildning i kroppen. Folat är även viktigt för äggens utveckling och kvalitet och har även en påverkan på implantationsprocessen. Folat spelar också en roll i produktionen av mjölk hos gravida mammor samt motverkar födelsedefekter hos fostret. Folat är viktigt vid celldelning och brister kan störa processer där celldelningstakten är hög, som vid fosterutveckling, äggmognad, blodbildning, i utveckling av hår, hud, naglar och tarmslemhinna. 

Ferritin är ett komplext klotformigt protein som lagrar järn i en inaktiv form. När järndepåer töms, frigör ferritinet sitt järn för användning. Om ferritinet förbrukas kommer tar således järnet slut vilket minskar förmågan att producera röda blodkroppar i benmärgen. Ferritin ger information om järndepåerna. Ferritin är också ett akutfasprotein vilket innebär att det kan öka under perioder av infektion, inflammation eller trauma. 

Kalciumnivån i blodet är strikt reglerad genom ett samspel mellan tarmen, njurar och skelett. Avvikelser innebär att kalciumnivåerna antingen är för låga eller för höga. Höga kalciumvärden kan bland annat bero på aptit- och energilöshet, illamående eller förstoppning. Symtom vid för låg kalciumnivå kan vara stickningar i fingrarna, muskelspasmer och ryckningar. Kalcium är en livsnödvändig mineral som ingår i skelett, tänder, muskelsammandragningar och nervsignaler. Det hjälper även till vid blodkoagulering. Den största delen av kalciumet i kroppen lagras i tänderna och skelettet. 

CRP (C-reaktivt protein) är en inflammationsmarkör som används för att bedöma om det finns inflammation i kroppen – den är generell och identifierar inte var inflammationen sitter. Den används för behandlingskontroll vid bakteriella infektioner, reumatiska sjukdomar, diagnostik och andra inflammatoriska sjukdomar. 

Albumin är ett protein som huvudsakligen tillverkas i levern. Det hjälper till med att transportera näringsämnen, mediciner och andra ämnen genom blodet och är viktigt för vävnadstillväxt och läkning. Albumin är också bärare av hormoner i kroppen. 

Proteinet Cystatin C kommer från många av kroppens celler och transporteras genom blodbanorna till njurarna där det tas om hand. Detta prov ger en indikation på njurarnas funktion och påverkas inte av muskelmassan eller dieten vilket kreatinin, ett annat njurfunktionsprov, kan göra. 

Bland alla kolhydrater så är glukos en av de allra viktigaste och är en energikälla både för växter och djur. Efter intag av kolhydrater så bryts de först ned till glukos innan energin kan tas upp av kroppen. Glukos är också den enda energikälla som vår hjärna kan ta till sig. Det är viktigt att det finns en lagom nivå glukos i blodet. Glukosnivåerna i blodet är vanligtvis väl reglerade. För höga nivåer är kopplade till diabetes typ 1 och 2 som kan ge kroniska skador och vara livshotande. Brist på insulin gör att kroppen ej kan ta upp glukos i cellerna och glukoset förblir otillgängligt trots höga nivåer.  För låga nivåer ses vanligtvis vid svält men också vid insulinproducerande tumörer. Låga glukosnivåer under lång tid gör kroppen sur och kan ge kroniska skador. 

HbA1c – Hemoglobin A1c, är ett långtidsmått på glukosnivåerna i blodet. Glukos binder sig till hemoglobin i de röda blodkropparna, och eftersom blodkropparna lever i cirka 12-16 veckor ger det en bra indikation på den genomsnittliga nivån av socker i blodet under en 3-månadersperiod. 

Picture1

Blodstatus

Den hälsokontroll som vi utför i vårt fertilitetspaket ämnar till att dels kontrollera olika hormoner som påverkar fetiliteten, dels prover som ger dig en djupare förståelse kring din menstruationscykel och ovariefunktion (äggstockarnas funktion). Ämnesomsättningen via sköldkörteln, B-vitaminstatus, njurfunktionsprov och blodprov för blodstatus ingår också i paketet.  Det bör nämnas att fertilitet är komplext och att en provtagning hos oss inte utesluter annan orsak till eventuell infertilitet. Många av proverna bör inte tolkas separat utan bör ingå i en sambedömning. Fertilitet kvinna ersätter inte en utredning för barnlöshet hos kvinnor. Om ni har haft svårt att bli gravida bör ni kontakta en fertilitetsmottagning. Nedan kan du läsa kort om vilka prover som ingår i paketet och varför vi väljer att kontrollera dessa värden.  Samtliga analyser sker hos ISO 15189-ackrediterat laboratorium i Sverige. 

Hemoglobin

Hemoglobin är ett protein som finns i våra blodceller och hjälper till att transportera syre till kroppen. Hemoglobin är ett enkelt test som kan speglar hur kroppen mår och även indikera brist av olika slag. Vid lågt hemoglobin påverkas kroppen på många sätt och äggstockarna och ägglossningen är något som kan komma att påverkas.

Trombocyter

Trombocyter eller blodplättar som de även kallas i dagligt tal är viktiga för blodkoagulationen. Vid bland annat blödarsjukdomar, inflammationer och koagulationssjukdomar ses en påverkan på trombocyter.

Leukocyter

Vita blodceller, leukocyter, är en viktig markör för inflammation i kroppen. Inflammationer i äggledare eller livmoder kan påverka fertiliteten. Det är bra att utesluta en inflammatorisk orsak till eventuella svårigheter till att bli gravid.

EPK (Erytrocyter partikelkoncentration)

Antalet erytrocyter, röda blodkroppar, i blodet. Om man har för få röda blodkroppar tyder det på att man har blodbrist. Detta prov tolkas inte separat utan är en del av bedömningen av blodstatus. Provet används för utreda bakomliggande orsaker till en eventuell blodbrist.

EVF (Erytrocytvolymfraktion, hematokrit)

Mått på andelen röda blodkroppar i blodet. Detta prov tolkas inte separat utan är en del av bedömningen av blodstatus. Provet används för att utreda bakomliggande orsaker till en eventuell blodbrist.

MCH (Medelinnehållet av hemoglobin i erytrocyter)

MCH (Medelinnehållet av hemoglobin i erytrocyter) MCH är ett mått på genomsnittlig mängd hemoglobin i en röd blodkropp. Detta prov tolkas inte separat utan är en del av bedömningen av blodstatus. Provet används för att utreda bakomliggande orsaker till en eventuell blodbrist.

MCV (Erytrocyters medelvolym)

MCV är ett mått på de röda blodcellernas medelvolym och hjälper att utvärdera den röda blodkroppens utseende. Detta prov tolkas inte separat utan är en del av bedömningen av blodstatus. Provet används för att utreda bakomliggande orsaker till en eventuell blodbrist.