Viabilitetsultraljud

Vi erbjuder Viabilitetsultraljud till dig som är gravid från vecka 6+0 – 12+3.

Ultraljud från vecka 6+0-7+6 utförs vaginalt av ultraljudsbarnmorska eller specialistläkare.

Ultraljud från vecka 8+0-12+3 utförs abdominellt av ultraljudsbarnmorska eller läkare.

OBS! Vi tar ej emot patienter med pågående blödning eller buksmärta.

Tjanster 02 3

Viabilitetsultraljud (vecka 6+0-7+6)

Viabel = levande. Ultraljudsundersökning för att se om fostret mår bra. Vi undersöker om hjärtat slår, ser hur många foster det är och att graviditeten fortskrider normalt. Undersökningen utförs vaginalt av ultraljudsbarnmorska eller specialistläkare. OBS: Vi tar ej emot patienter med pågående blödning eller buksmärta.

Ett ultraljud utförs på gravid kvinna

Göteborg

Kyrkogatan 25, 411 15 Göteborg
Från 1 090 KR

Stockholm

Birger Jarlsgatan 107, 113 56, Stockholm
Från 1 090 kr

Tjanster 02 3

Viabilitetsultraljud (vecka 8+0-12+3)

Viabel = levande. Ultraljudsundersökning för att se om fostret mår bra. Vi undersöker om hjärtat slår, ser hur många foster det är och att graviditeten fortskrider normalt. Vi gör därefter en storleksmätning. Undersökningen utförs av ultraljudsbarnmorska eller läkare.

Ett ultraljud utförs på gravid kvinna

Göteborg

Kyrkogatan 25, 411 15 Göteborg
Från 890 KR

Stockholm

Birger Jarlsgatan 107, 113 56, Stockholm
Från 890 kr

Tjanster 07 3

NIPT med Viabilitetsultraljud (Från vecka 10+0)

Vi kombinerar vårt NIPT test med ultraljud för att se antalet foster och att graviditeten är livsduglig. Från vecka 10+0.

tidigt ultraljud

Göteborg

Kyrkogatan 25, 411 15 Göteborg
Från 4990 KR (NIPT + VIABUL)

Stockholm

Birger Jarlsgatan 107, 113 56 Stockholm
Från 4990 KR (NIPT + VIABUL)

Strömstad

Karlsgatan 3, 452 30 Strömstad
Från 4990 KR (NIPT + VIABUL)

Lund

Sockerkokaregatan 19, 222 36 Lund
Från 4990 KR (NIPT + VIABUL)

Våra ultraljudsapparater

Alla våra ultraljudsundersökningar utförs med toppmoderna Voluson S10 Expert från GE med 3D/4D-teknologi. 
Vid undersökningen tages bilder och filmer på er bebis. Vi skickar över dem direkt till er digitalt
efter undersökningen via det patientsäkra bilddelningssystemet Tricefy. 

Graviditetsvecka

För att beräkna detta utgår man oftast från första dagen på senaste menstruationen. 

Vissa tester och undersökningar görs bara under vissa delar av graviditeten, därför är det viktigt att ha en uppfattning om vilken vecka man kommit till. Med ”10+0 enligt senaste menstruation” avses att det gått 10 hela veckor (och noll dagar därefter) sedan senaste menstruations (SM) första dag. 

Exempelvis infaller v 10+0 den 12 mars för någon som haft sin senaste menstruation 1 januari. 

Urinblåsan skall vara välfylld inför ultraljudsundersökningen.

Andra ultraljudsundersökningar

Om ni önskar en mer ingående undersökning behöver fostret vara större och äldre. Från vecka 12+4 kan vi således erbjuda ”Tidigt Ultraljud” (TUL)
Alla barn undersöks i vecka 18-20 med rutinultraljud (RUL). 

För foster från v 25-37 kan vi erbjuda tillväxtkontroller för att se att barnet växer som det skall. 

För att boka RUL eller tillväxtkontroll – kontakta kundtjänst.