Vitamin och mineraltest

Tjanster 06 3

Vitamin-/Mineraltestet är anpassat för kvinnor, inför eller under sin graviditet,
för att få en översikt över blodvärden som är extra viktiga när ett foster skall växa.

Svarstid 7 arbetsdagar

Tjanster 06 3

Provtagning av vitaminer och mineraler

Ett test av vitaminer och mineraler är en hälsokontroll som erbjuder en detaljerad analys av spårämnen och vitaminer i blodet, vilka är avgörande för processer som celldelning och skapandet av nya proteiner. Denna analys kan hjälpa till att identifiera eventuella brister eller obalanser i din kropp, vilket kan vara viktigt för övergripande hälsa och välbefinnande. Testet ger en god överblick över din aktuella näringsstatus och kan vara en värdefull indikator på hur väl kroppen tar upp och använder dessa essentiella näringsämnen. Med rätt information kan du sedan vidta lämpliga åtgärder för att förbättra din hälsa genom mer varierad kost eller förändrad livsstil.

Göteborg

Kyrkogatan 25, 411 15 Göteborg
Från 890 kr

Vad ingår i vårt test av vitamin och mineral nivåer?

Ett utförligt blodprov tas för att testa och mäta nivåerna i ditt blod och identifiera potentiella orsaker som kan påverka blodbilden. Vid brister på vitaminer och mineraler kan vissa blodvärden påverkas, vilket i sin tur kan ha effekter på fertilitet och graviditet. Vid låga nivåer av hemoglobin, ofta kallat ”blodbrist”, är det viktigt att analysera flera blodvärden för att förstå den bakomliggande orsaken och vad det beror på.

Följande analyser ingår i vår hälsokontroll av blodstatus:

Hemoglobin är ett protein som finns i våra blodceller och hjälper till att transportera syre till kroppen. Hemoglobin är ett enkelt test som kan speglar hur kroppen mår och även indikera brist av olika slag. Vid lågt hemoglobin påverkas kroppen på många sätt och äggstockarna och ägglossningen är något som kan komma att påverkas. ​

Mått på andelen röda blodkroppar i blodet. Detta prov tolkas inte separat utan är en del av bedömningen av blodstatus. Provet används för att utreda bakomliggande orsaker till en eventuell blodbrist. ​

Vita blodceller, leukocyter, är en viktig markör för inflammation i kroppen. Inflammationer i äggledare eller livmoder kan påverka fertiliteten. Det är bra att utesluta en inflammatorisk orsak till eventuella svårigheter till att bli gravid. ​

Trombocyter eller blodplättar som de även kallas i dagligt tal är viktiga för blodkoagulationen. Vid bland annat blödarsjukdomar, inflammationer och koagulationssjukdomar ses en påverkan på trombocyter. ​

MCH är ett mått på genomsnittlig mängd hemoglobin i en röd blodkropp. Detta prov tolkas inte separat utan är en del av bedömningen av blodstatus. Provet används för att utreda bakomliggande orsaker till en eventuell blodbrist.

Antalet erytrocyter, röda blodkroppar, i blodet. Om man har för få röda blodkroppar tyder det på att man har blodbrist. Detta prov tolkas inte separat utan är en del av bedömningen av blodstatus. Provet används för utreda bakomliggande orsaker till en eventuell blodbrist. ​

MCV är ett mått på dom röda blodcellernas medelvolym och hjälper att utvärdera den röda blodkroppens utseende. Detta prov tolkas inte separat utan är en del av bedömningen av blodstatus. Provet används för att utreda bakomliggande orsaker till en eventuell blodbrist. ​

Järn

Järn är avgörande för syretransport, med hälften av kroppens järn i röda blodkroppar. Det finns även i muskelvävnad, blodplasma och enzymer. Överskott lagras i lever, mjälte och benmärg. Järnbrist kan leda till trötthet, blekhet och andfåddhet. Vi får järn främst från vår kost och nedbrytning av röda blodkroppar. Kött och mejeriprodukter innehåller Fe2+, medan växtbaserad mat innehåller den svårabsorberade Fe3+.

Kalcium

Testet visar kalciumnivån i blodet, som regleras av samspel mellan tarmen, njurar och skelett. För höga kalciumvärden kan leda till aptitlöshet och illamående, medan för låga nivåer kan ge symtom som stickningar och muskelspasmer. Kalcium är essentiellt för skelett, tänder, nervfunktion och blodkoagulering, med huvuddelen lagrad i tänder och skelett.

Kobalamin (vitamin B12)

Vitamin B12 (Kobalamin) är viktigt för produktionen av röda blodkroppar som transporterar syre runt i kroppen. B12, Kobalamin är också involverat i ämnesomsättningen och nervsystemet och långvarig brist på vitamin B12 kan orsaka nervskador. Även om vitamin B12 nästan helt finns i animaliska livsmedel, är många vegetariska och veganska produkter, särskilt växtmjölk, nu berikade med vitamin B12. 

Magnesium

Magnesium är en viktig mineral för flertalet processer i kroppen. Den är viktig för att våra muskler och nerver ska fungera normalt och i syntesen av gener. Cirka 50 % finns i ben, ca 50 % finns i vävnaderna och mindre än 1 % finns i blodet. Magnesiumbrist kan orsaka muskelsvaghet och muskelspasmer.

Zink

Zink är en mineral som finns i kroppens alla celler, dock vanligt förekommande i muskler, ögon och skelettet. Viktigt är att genom sin diet få den mängd zink som kroppen behöver och zink hjälper till med att hålla naglar, hår och hud normala. Enbart hälften av mängden Zink som man får genom sitt matintag kan tas upp av kroppen och en proteinrikt diet kan öka upptagningsförmågan. 

Vitamin D

Det är viktigt att ha tillräckligt med D-vitamin för att kroppen skall fungera ordentligt. D-vitamin utgör en viktig del i att reglera ämnesomsättningen av kalk och bidrar till ett starkt och friskt skelett. Det är också viktigt för ett välfungerande immunsystem. I huden bildas D-vitamin när den utsätts för solljus. I Sverige är detta svårt, särskilt på vintern. Det är mycket vanligt att människor som bor i Norden har lågt D-vitaminvärde, även om de tränar utomhus. 

Ferritin

Ferritin är ett komplext klotformigt protein som lagrar järn i en inaktiv form. När dina järndepåer töms, frigör Ferritinet sitt järn för användning. Om ditt Ferritin tar slut kommer du att få slut på järn och om ditt järn tar slut minskar din förmåga att producera röda blodkroppar i din benmärg. Ferritin ger därför ett bra mått på dina järndepåer. Ferritin är också ett akutfasprotein, så det kan öka under perioder av infektion, inflammation eller trauma. 

Folat

Folat är en B-vitamin och har en viktig roll i celldelning och blodbildning i kroppen. Folat är även viktigt för äggens utveckling och kvalitet och har även en påverkan på implantationsprocessen Folat spelar också en roll i produktionen av mjölk hos gravida mammor samt motverkar födelsedefekter hos fostret.  

Vitamin- och mineraltest