Tillväxtkontroll 3D/4D

Vi erbjuder tillväxtkontroll till dig som är gravid från vecka 25+0 där undersökningen tar ca 30 min. En uppskattning av barnets vikt och tillväxt görs genom att man mäter barnets huvud, buk och lårben.
Man kontrollerar även moderkakans läge samt bedömer fostervattenmängd.
Vid tvillinggravviditet tar undersökningen 60 min, samt ett tillägg på 500 kr.
3D bilder och 4D video erbjuds för 200 kr.
Tjanster 02 3

Tillväxtkontroll

Erbjuds från vecka 25+0 där undersökningen innefattar en uppskattning av barnets vikt och tillväxt görs genom att man mäter barnets huvud, buk och lårben. Man kontrollerar även moderkakans läge samt bedömer fostervattenmängd. I enstaka fall, vid större avvikelser i fostervikten kan man göra en flödesmätning i navelsträngens blodkärl.

Göteborg

Kyrkogatan 25, 411 15 Göteborg
Från 1195 KR

Tjanster 02 3

Tillväxtkontroll med RS-Vaccin

Kombinera vår tillväxkontroll med RS-Vaccin

Göteborg

Kyrkogatan 25, 411 15 Göteborg
Från 2,900 KR

Våra ultraljudsapparater

Alla våra ultraljudsundersökningar utförs med toppmoderna Voluson S10 Expert från GE med 3D/4D-teknologi. 
Vid undersökningen tages bilder och filmer på er bebis. Vi skickar över dem direkt till er digitalt
efter undersökningen via det patientsäkra bilddelningssystemet Tricefy. 

Mer om tillväxtkontroll

Tillväxtkontroll är en ultraljudsundersökning som används för att bedöma tillväxten hos ett foster under graviditeten. Denna undersökning är en viktig del av prenatal vård och syftar till att övervaka fostrets tillväxt och utveckling för att säkerställa en hälsosam graviditet och födelse.

Genom att noggrant mäta olika delar av fostret, såsom huvudets omkrets, bukomkretsen och längden på benen, kan våra barnmorskor och läkare bedöma fostrets storlek och utveckling i förhållande till dess ålder.

Denna typ av ultraljudsundersökning kan vara särskilt användbar om det finns oro för att fostret inte växer som förväntat, till exempel om modern har en hög risk för tillväxthämning eller om det finns tidigare graviditetskomplikationer. Genom att noggrant övervaka fostrets tillväxt kan vi upptäcka eventuella avvikelser i detta skede och vidta lämpliga åtgärder för att hantera dem.

 

Ett ultraljud utförs på gravid kvinna