BESTILLINGSSKJERM BESTILLINGSVILKÅR

1. Om vilkårene

1.1 Babyscreen tilbyr helsetjenester i klinikker i form av fertilitets- og fosterdiagnostiske analyser ("Tjenester"). Avtaler for tjenester kan gjøres på www.babyscreen.se ("nettstedet"). Disse bestillingsbetingelsene ("Vilkårene") gjelder for alle avtaler som gjøres på Nettstedet.

1.2 Når du bestiller time inngår du en avtale med Babyscreen Sweden AB, med organisasjonsnummer 559328–3418 og adresse Kungsgatan 32, 411 19 Gøteborg ("Babyscreen", "oss" eller "vi").

1.3 Hvis du har spørsmål om disse vilkårene eller om våre tjenester, er du velkommen til å kontakte oss. Du kan nå oss på info@babyscreen.se.

2. Utnevnelse

2.1 På Nettsiden velger du hvilket tidspunkt og på hvilken klinikk du ønsker å utføre Tjenesten. For å fullføre bestillingen må du godta vilkårene.

2.2 Når du har fullført bestillingen, sender vi deg en bestillingsbekreftelse så snart som mulig via e-post. Bestillingsbekreftelsen innebærer at det er inngått en bindende avtale om tidsbestilling. Vi anbefaler at du lagrer bestillingsbekreftelsen for å lette eventuelle kontakter med oss.

Pris og betaling

3.1 Du betaler for Tjenesten i forbindelse med ditt besøk på klinikken. Betalingsalternativene vi tilbyr er oppgitt på nettsiden. Prisen du må betale er alltid oppgitt på Nettsiden i forbindelse med din bestilling. Prisen på nettsiden inkluderer gjeldende merverdiavgift.

3.2 Hvis prisen eller informasjonen om en Tjeneste som er oppført på Nettstedet er feil og du innså eller burde ha innsett dette, vil ikke prisen eller informasjonen gjelde for bestillingen. I slike tilfeller vil vi varsle deg før tjenesten begynner å utføres.

Kampanjer, rabattkoder og andre tilbud

4.1 Vi kan fra tid til annen tilby kampanjer, rabattkoder og andre tilbud ("Tilbud"). Slike tilbud er kun gyldige i perioden og med betingelsene spesifisert i forbindelse med tilbudet. Tilbud kan ikke kombineres med andre rabatter med mindre det er uttrykkelig angitt på nettstedet.

4.2 For enkelte tilbud må du angi en hvilken som helst kode eller på annen måte aktivere det gjeldende tilbudet før du fullfører kjøpet for å kunne dra nytte av det. For øvrig gjelder disse vilkårene også for tilbud.

5. Sen avbestilling

Du har alltid rett til å avbestille tid. Avbestiller du timen senere enn 24 timer før besøket, belaster vi deg 850 SEK.

6. Angrerett og avbestilling av tid

6.1 Du har rett til å kansellere bestillingen din innen 14 dager i samsvar med gjeldende forbrukerlovgivning.

6.2 Hvis du ønsker å kansellere bestillingen din, må du varsle oss ved å kontakte oss på kontaktdetaljene spesifisert i avsnitt 1.3 ovenfor før 14-dagers kanselleringsperioden har utløpt. Angrefristen på 14 dager starter den dagen du foretar bestillingen på nettstedet. Du kan også velge å bruke standardskjemaet for å utøve angreretten som det svenske konsumentverket har laget, se her. Skjemaet må sendes til oss.

6.3 Hvis du angrer på bestillingen din, belaster vi deg ikke som utgangspunkt. Hvis du angrer senere enn 24 timer før besøket, vil vi imidlertid belaste deg med 850 SEK i henhold til våre regler for sen avbestilling.

7. Klage på bookingtjenesten

Dersom vår bestillingstjeneste på Nettsiden ikke fungerer tilfredsstillende eller hvis du har noen klager, er du velkommen til å kontakte oss på kontaktinformasjonen vist i 1.3 ovenfor.

8. Informasjon

8.1 Vi forbeholder oss retten til å foreta fullstendige bestillinger og eventuelle bilde- eller skrivefeil på nettsiden, i annonser eller annet markedsføringsmateriell samt beskrivelser av våre tjenester. Vi har rett til å rette eventuelle feil, endre eller oppdatere informasjonen på nettsiden og til å foreta endringer og forbedringer fortløpende på nettsiden. Innholdet på nettstedet er ikke helseråd, men er kun en beskrivelse av hvilke tjenester vi tilbyr.

8.2 Nettstedet og alt dets innhold eies av Babyscreen eller, der det er aktuelt, av våre lisensgivere. Informasjonen på nettstedet er beskyttet av blant annet immaterialrett. Dette betyr at du ikke kan kopiere eller bruke varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout og informasjon om produkter og annet innhold uten vår skriftlige forhåndsgodkjenning.

9. Force Majeure

Hvis vi ikke er i stand til å oppfylle våre forpliktelser overfor deg eller hvis utførelsen av våre forpliktelser blir betydelig vanskeligere på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll, som krig og naturkatastrofer, har vi ingen forpliktelse til å oppfylle våre forpliktelser under disse omstendighetene. Du har imidlertid alltid rett til å utøve dine rettigheter under ufravikelig forbrukerlov.

10. Endringer og overføringer

10.1 Vi kan endre disse vilkårene når som helst, men bestillingsvilkårene som du godkjente ved bestilling gjelder alltid for den bestillingen. Alle endringer vil fremgå av den siste publiserte versjonen av vilkårene på nettstedet. De nye vilkårene vil gjelde for deg når du har akseptert vilkårene, dvs. i forbindelse med at du foretar en ny bestilling på Nettsiden.

10.2 Vi har rett til å overføre alle eller deler av alle våre rettigheter og forpliktelser til tredjeparter uten ditt forhåndssamtykke.

11. Gjeldende lov og tvister

11.1 Disse vilkårene skal tolkes og brukes i samsvar med svensk lov.

11.2 Hvis du har spørsmål eller klager, er du velkommen til å kontakte oss på kontaktinformasjonen angitt i punkt 1.3 ovenfor.

11.3 Hvis du har en klage på noe som er knyttet til disse vilkårene, kan du kontakte den generelle klagenemnda (ARN) via www.arn.se eller per post til Box 174, 101 23 Stockholm. Ved tvist følger vi ARNs anbefalinger. ARN prøver imidlertid ikke tvister om levering av helse- og helsetjenester.

11.4 Som forbruker har du også mulighet til å klage via EUs nettbaserte tvisteløsningsplattform, som du får tilgang til via http://ec.europa.eu/consumers/odr.

11.5 Til tross for det foregående, kan enhver tvist avgjøres av enhver kompetent domstol.

_______________________
Vilkårene ble satt av Babyscreen 2022-01-31