Fertilitetstest kvinne

Vi tilbyr en utvidet prøvetaking som sjekker både fruktbarheten og helsen din.
Vår fruktbarhetspakke er perfekt for deg som tenker på eller prøver å få barn og ønsker å kontrollere hvordan kroppen føles.
Få svar innen en uke.

Fertilitetstest

Vår fruktbarhetspakke er perfekt for deg som tenker på eller prøver å få barn og ønsker å kontrollere hvordan kroppen føles. Prøvene i fertilitetspakken vår er ment å kontrollere ulike hormoner som påvirker fruktbarheten, samt prøver som gir deg en dypere forståelse av din menstruasjonssyklus og eggstokkfunksjon (ovariefunksjon).

Gøteborg

Kyrkogatan 25, 411 15 Gøteborg
Fra 1595 kr

Hva er inkludert i fruktbarhetspakken?

En fullstendig blodtelling vil bli tatt for å utelukke ulike årsaker som kan påvirke blodtellingen. Ved vitamin- og mineralmangel er det vanlig at blodverdiene påvirkes. Dette kan igjen påvirke fruktbarhet og graviditet. Ved anemi må du se på flere blodverdier for å få en dypere forståelse av hva det er som kan ligge bak anemien.

Følgende prøver er derfor inkludert i vår blodstatus:

Hemoglobin er et protein som finnes i blodcellene våre og bidrar til å transportere oksygen til kroppen. Hemoglobin er en enkel test som kan gjenspeile hvordan kroppen har det og også indikere mangel av ulike slag. Ved lavt hemoglobin påvirkes kroppen på mange måter og eggstokkene og eggløsningen er noe som kan påvirkes.

Mål for andelen røde blodlegemer i blodet. Denne testen tolkes ikke separat, men er en del av vurderingen av blodstatus. Prøven brukes til å undersøke de underliggende årsakene til en mulig anemi.

Blodplater eller blodplater som de også kalles i dagligtale er viktige for blodkoagulasjonen. Ved blant annet blødningssykdommer, betennelser og koagulasjonssykdommer ses effekt på blodplater.

MCH er et mål på gjennomsnittlig mengde hemoglobin i en rød blodcelle. Denne testen tolkes ikke separat, men er en del av vurderingen av blodstatus. Prøven brukes til å undersøke de underliggende årsakene til en mulig anemi.

Antall erytrocytter, røde blodlegemer, i blodet. Hvis du har for få røde blodlegemer, tyder det på at du har anemi. Denne testen tolkes ikke separat, men er en del av vurderingen av blodstatus. Prøven brukes til å undersøke de underliggende årsakene til en mulig anemi.

MCV er et mål på gjennomsnittlig volum av røde blodceller og hjelper til med å evaluere utseendet til de røde blodcellene. Denne testen tolkes ikke separat, men er en del av vurderingen av blodstatus. Prøven brukes til å undersøke de underliggende årsakene til en mulig anemi.

Østradiol er et kvinnelig kjønnshormon og en form for østrogen. Nivåene av østradiol varierer avhengig av hvor i menstruasjonssyklusen du er. Østradiol skilles ut av eggfolliklene i eggstokkene og nivået kan derfor brukes til å kontrollere funksjonen og aktiviteten til eggstokkene.

Prolaktin er et hormon som har flere funksjoner under og etter en graviditet. Prolaktin har som oppgave å blokkere utskillelsen av reproduksjonshormonene follikkelstimulerende hormon (FSH) og gonadotropin. Reproduktive hormoner er viktige for eggløsning og eggmodning. For høye nivåer av prolaktin hos en ikke-gravid kvinne kan derfor forårsake infertilitet, hvorfor man velger å måle prolaktin i forbindelse med en fertilitetsundersøkelse.  

Progesteron er et hormon som hovedsakelig produseres av eggstokkene. Den har rollen som å hjelpe en befruktet egg som skal implanteres i livmoren. Progesteron har også som oppgave å forberede kroppen på en graviditet ved å hjelpe gjøre livmormiljøet mer gunstig foran svangerskapet og reduserer risikoen for for tidlige sammentrekninger av livmoren. 

Hos kvinner har FSH som oppgave å få eggfolliklene og eggene i eggstokkene å vokse. Ved å måle FSH kan du få informasjon om hvordan eggstokkene fungerer, men får også mer forståelse for en kvinnes menstruasjonssyklus. Nivåene varierer i løpet av menstruasjonssyklusen, så det er viktig å vite hvor i syklusen du er. Forhøyet nivåer kan være et tegn på at du nærmer deg overgangsalder. For lave verdier kan tyde på at du ikke produserer egg. 

Antimüllerisk hormon (AMH) er et hormon som produseres i eggfollikler. AMH har en viktig rolle både før og under en graviditet. Siden hver follikkel produserer AMH, reflekterer AMH-nivået antall follikler og dermed egg som kvinnen har i eggstokkene. Lave verdier av AMH kan indikere svikt i eggstokkene. Merk at AMH ikke sier noe om kvaliteten på eggene men gir kun en indikasjon på hvordan mange egg du har i eggstokkene. 

TSH er et hormon som regulerer skjoldbruskkjertelhormonetet T4. TSH og T4 går vanligvis hånd i hånd og nivåene deres påvirker hverandre, og det er derfor de ofte måles sammen. På både for høy og for lave nivåer av skjoldbruskkjertelhormon, kan fruktbarheten bli påvirket. For lave nivåer kan forårsake forhøyede prolaktinnivåer som igjen forårsaker eggløsningsproblemer. Ved for høye nivåer øker risikoen for spontanabort.

Folat er et B-vitamin og spiller en viktig rolle i celledeling og bloddannelse i kroppen. Folat er også viktig for utviklingen og kvaliteten på eggene og har også innvirkning på implantasjonsprosessen. Folat spiller også en rolle i produksjonen av melk hos gravide mødre og motvirker fødselsskader hos fosteret. 

Kreatinin er et restprodukt som dannes under nedbrytningen av kreatinfosfat (energireserve i muskler)Kreatinin forlater kroppen via nyrene inn i urinen. Du bruker kreatinin som et indirekte mål på nyrefunksjonen. Nyrefunksjonen gjenspeiler kroppens helse og er en grunnleggende test som gir mye informasjon. 

Hvite blodceller, leukocytter, er en viktig markør for betennelse i kroppen. Betennelse i egglederne eller livmoren kan påvirke fruktbarheten. Det er greit å utelukke en inflammatorisk årsak til vanskeligheter med å bli gravid.

Fertilitetstest

Testene i fertilitetspakken vår har som mål å sjekke ulike hormoner som påvirker fertiliteten, og tester som gir deg en dypere forståelse av din menstruasjonssyklus og eggstokkfunksjon (funksjonen til eggstokkene). Metabolisme via skjoldbruskkjertelen, B-vitaminstatus, nyrefunksjonstester og en blodstatus er også inkludert i pakken. Det bør nevnes at fertilitet er komplekst og at en prøve tatt hos oss ikke utelukker en annen årsak til mulig infertilitet. Mange av prøvene skal ikke tolkes separat, men skal inngå i en felles vurdering. Fertilitetskvinne erstatter ikke en utredning for infertilitet. Hvis du har hatt problemer med å bli gravid, bør du kontakte en fertilitetsklinikk. Nedenfor kan du lese kort om hvilke prøver som er inkludert i pakken og hvorfor vi velger å sjekke disse verdiene. Alle analyser foregår ved et ISO 15189-akkreditert laboratorium i Sverige.