Ackreditering

Vanadis® NIPT är Swedac-ackrediterat i Sverige enligt standarden ISO 15189:2012 via vår samarbetspartner Revvity Omnics i Sollentuna.
Detta innebär att ett oberoende statligt organ bekräftar att analysen och arbetssättet uppfyller hög standard samt att laboratoriet uppfyller krav på bland annat opartiskhet och kvalitet.

Babyscreen skickar sina NIPT-prover till två samarbetande laboratorier: 
1: iLab Medical AB i Västra Frölunda
2: Revvity Omnics i Sollentuna

Om inget av laboratorierna i Sverige kan användas så har vi ett back-up lab via Revvity Omnics i USA. 
iLabs NIPT-plattform är validerad mot Revvity Omnics i Sollentuna. 

Revvity