Ackreditering

 Vi samarbetar med laboratoriet Revvity Omics i Sollentuna som är Swedac-ackrediterat enligt ISO 15189 för att analysera Vanadis NIPT.
Detta innebär att ett oberoende statligt organ bekräftar att analysen och arbetssättet uppfyller hög standard samt att laboratoriet uppfyller krav på bland annat opartiskhet och kvalitet.

Babyscreen skickar sina NIPT-prover till två samarbetande laboratorier: 
1: iLab Medical AB i Västra Frölunda
2: Revvity Omics i Sollentuna

Om inget av laboratorierna i Sverige kan användas så har vi ett back-up lab via Revvity Omnics i USA. 
iLabs NIPT-plattform är validerad mot Revvity Omics i Sollentuna. 

Ackreditering Vanadis Revvity