Våra tjänster

I menyn längst upp finner ni våra olika tjänster. Välkommen till oss på Babyscreen®

Vad är Vanadis® NIPT?

Innovationen med Vanadis® innebär i praktiken att vägen från provtagning till provsvar kan bli både billigare och snabbare, både för kvinnan och den som tillhandahåller tjänsten åt henne. Dessutom kan Vanadis® NIPT på ett säkert sätt analysera prover med en lägre fetal fraktion vilket innebär en mycket låg andel ej analyserbara prov, något som med andra NIPT-metoder kan vara ett problem.

Som med andra NIPT-test tas ett venöst blodprov från den blivande mamman, tidigast graviditetsvecka 11 (10+0). Vanadis® NIPT analyserar de tre vanligast förekommande kromosomavvikelserna (T13, T18, T21) samt kön hos det kommande barnet.

Vi på Babyscreen® vill erbjuda våra kunder det bästa och har därför valt att uteslutande använda oss av Vanadis® NIPT i vår screeningverksamhet för kromosomavvikelser, som vi för närvarande är enda leverantör av i Sverige.