Välkommen till Baby Screen®

Baby Screen® är ett nyetablerat svenskt företag som erbjuder analyser för kvinnor och män inom fertilitet och fosterdiagnostik, bland annat Vanadis® NIPT.

Vill du veta mer?