Vilka tillstånd kan Vanadis® NIPT identifiera?

Testet bedömer risken för Downs Syndrom (Trisomi 21), Edwards Syndrom (Trisomi 18) och Pataus Syndrom (Trisomi 13). Fetalt kön kan också inkluderas om det önskas. Ytterligare kromosomavvikelser kan tillkomma över tid men rekommenderas just nu inte av internationella vetenskapliga förbund. Vanadis NIPT har även möjlighet att analysera duplexgraviditeter (tvillingar)*.

*Det finns för närvarande begränsade  data på sensitiviteten och specificiteten i denna population.

Kontraindikationer för NIPT

  • Graviditet med >2 foster 
  • Trisomi hos modern
  •  Cancersjuk moder  
  • Blodtransfusion de senaste 12 månaderna.  
  • < Graviditetsvecka 10+0
  • Maternell mosaicism 
  • Partiell trisomi 
  • Maternell organtransplantation 

Resultat

Tillsammans med Baby Screens® avancerade tekniska system kommer både ansvarig läkare/barnmorska, patient och laboratorium ha full kontroll på testet och patienten själv kommer att kunna följa processens olika steg. Målet är att minimera risken för falskt positiva svar, så att ingen kvinna behöver utsätta sig för onödiga risker som tillkommer i samband med traditionella invasiva tester. 

Baby Screens ® vision

Vanadis® NIPT är idag en förmån som dessvärre ej alla kvinnor har kännedom om eller tillgång till. Vårt mål är att bygga en plattform där fler kvinnor har kontinuerlig tillgång till kunskap och rådgivning om deras barn. Vi vill ge kvinnan kontroll över hela processen under graviditeten och därigenom styra förberedelserna som krävs i sin egen situation.